Kersfeesboodskap 2014 SAVF Thabazimbi

Op die foto is die SAVF span met die kantoorpersoneel en vrywilligers in ‘n kersluim. Christelle Barnard (voor in die middel) is verkies tot persoonlikheid van die jaar deur die span en het die trofee daarvoor ontvang.
Op die foto is die SAVF span met die kantoorpersoneel en vrywilligers in ‘n kersluim. Christelle Barnard (voor in die middel) is verkies tot persoonlikheid van die jaar deur die span en het die trofee daarvoor ontvang.

THABAZIMBI – SAVF Thabazimbi wens graag die Thabazimbi en omliggende gemeenskap ‘n geseënde kersfees toe.  Ons sê graag dankie aan al ons borge en donateurs vir hul steun en hulp deur die jaar.  Dankie vir almal se bydraes wat ons instaat kon stel om ander te help. Vir ons vrywilligers sê ons dankie vir hulle harde werk deur die jaar en die onbaatsugtige bydraes uit die hart.
Vir ons gemeenskap sê ons dankie vir hul betrokkenheid, steun en belangstelling deur die loop van die jaar.  Ook ‘n groot dankie gaan aan ons provinsiale bestuurder, Dr B Verster, vir al haar insette, hulp en steun aan die kantoor.
SAVF Thabazimbi hoop dat dit vir almal ‘n voorspoedige tydperk sal wees en dat die nuwe jaar vol beloftes en hoop sal wees waarin ons as gemeenskap sal voortgaan in die gees van omgee en ‘n verskil maak aan mekaar en ander.
Die kantoor sluit op 19 Desember en heropen op 5 Januarie 2015.
Kersgroete van SAVF Thabazimbi