Kleinsake moet handevat

Kyk ‘n mens terug na die vooruitskatting van die ekonoom van Standard Bank waarvan die berig in verlede week se uitgawe geplaas is, en die oop gesprek wat Piet Croucamp met redakteurs van die LiN Media groep koerante verlede Vrydag in Polokwane gehad het (sien bladsy 2), is dit duidelik dat die regering totaal onbevoeg is om te regeer aangesien hulle nie in staat is om die basiese funksie, die verskaffing van gehalte onderwys, aan die inwoners kan bied nie.
Hierdie funksie sal deur die kleinsakesektor oorgeneem moet word deur indiensopleiding. Met die toenemende beskikbaarheid van slim-fone en tablette, kan enigeen geletterdheid en basiese opleiding ontvang. Dit is duidelik dat die regering sy ondersteuners in donker Afrika wil hou – Eskom is reeds besig om die ligte af te sit.
Met toenemende meganisasie op plase en in mynbou, wat al die jare arbeidsintensief gedrewe was, juis om te verseker dat ongeskoolde en ongeletterde werkers ‘n kans op ‘n werk kan kry. Unies het egter so sterk geword dat hulle die wig is wat keer dat hierdie mense hul eie vermoeëns kan ontwikkel. Die talle stakings wys dat die werkers totaal ongeletterd is aangesien hulle nie die eenvoudige sommetjie verstaan dat jy jare gaan werk om net die verlies aan salaris op te maak wat jy verloor het tydens die uitgebreide stakings.
Alle werk word aan produksie, die koste daarvan en produktiwiteit beoordeel. As jou onproduktiewe vlakke so hoog is, is die kanse goed dat jy deur ‘n masjien vervang gaan word.
Dit is juis hier waar die kleinsakebesighede nie ‘n ander opsie gaan hê as om hierdie mense op te lei om by die middelklas ingelyf te word nie. Die arbeidersklas gaan binne ‘n generasie of wat heeltemal verdwyn en daar is baie opleiding wat gedoen moet word.
Diegene wat bereid is om by veranderde omstandighede aan te pas, soos die witmense wat gedwing is om hulle na entrepreneurskap te wend met die toepassing van regstellende aksie, sal oorleef.
Ongelukkig word hierdie sektor ook geteiken vir hoër belasting, wat teenproduktief is vir die funksie wat dit in die samelewing verrig. Die staat mag nie die grootste werkverskaffer wees nie want enige staatsdiens, ongeag die land, het orals skuiwergate vir bedrog. Belasting geld beland nie in die skatkis nie maar in die sakke van kaders wat regdeur die land deur die ANC ontplooi word.
Die feit dat so min provinsies ‘n skoon oudit vir die 2013/14 jaar ontvang het, is ‘n duidelike bewys hiervan. Nieteenstaande die feit dat Limpopo reeds vir etlike jare onder administrasie is en steeds ‘n negatiewe oudit ontvang, wys net op die swak uitvoerende mag van die sentrale regering. Tien teen een is daar dalk nog meer geld wat op ongemagtigde maniere verspil is as tevore met net nog meer kaders om die finansies te hanteer.
Die skokkendste van hierdie oudits was dat die belangsrikste sektore, naamlik die Depratemente van onderwys en gesondheid, steeds die grootstes wanbesteding van fondse en die swakste dienslewering toon.