Erflating? – Erfenis?

Woensdag het ons Erfenisdag, ‘n amptelike vakansiedag, gevier. Dit was nie net vir diegene wat nie hoef te gewerk het nie en ‘n braai aanmekaar geslaan het, of die gene, wat nieteenstaande die vakansiedag, gewerk het en steeds gebraai het, om hulde te bring aan hul erfenis.
Kyk mens na die woord erfenis, begin mens wonder of hierdie dag werklik die regte naam het, word hierdie erfenis nie dalk met erflating verwar nie?
Jou erfenis is wat jou voorsate, ongeag die verskeidenheid van ras en kulture in Suid-Afrika, bewaar en opgebou het om sodoende vir hul nageslag iets beter te gee om op voort te bou.
Hieronder geld die bewaring en volhoubare aanwending van natuurlike hulpbronne, infrastruktuur, damme in riviere om in ons droë land se waterbehoeftes en plantasies om in die land se groeiende vraag na houtprodukte te voorsien en nie net as iets om mee vuur te maak nie. Voeg hierby werkende rioolplase, skoon drinkwater, effektiewe onderhoudswerk op alle fasette van die infrastruktuur, insluitend paaie en spoorverbindings.
‘n Erflating ken ons goed. “Erfgeld is swerfgeld”, lui die gesegde in Afrikaans.
Met die situasie in Suid-Afrika waar hulpmiddele misbruik word en sonder om aan die nageslag te dink, uitgeput word net om aan uitgesoekte erfgename die maksimum verdienste te lewer, kan ons beslis nie ‘n Erfenisdag vier nie. Die regte naam is eintlik Erflatingsdag. Hierdie konsep strook meer met wat met ‘n boedel gebeur waar kinders mekaar uitmekaar skeur oor dit wat nie aan hulle nagelaat is nie.
Die ANC het ‘n goeie boedel ontvang maar, weens die gierigheid van ‘n paar beperkte erfgename, het hulle dit uitmekaar geskeur.
Infrastrukture is vernietig, die President en al die ANC kaders, hul kinders en kleinkinders het op die natuurlike hulpbronne toegeslaan en dit vir hulself toegeëien sonder om eens die voorwaardes van die testament na te kom. Ongelukkig het die opstellers van die testament van wat met die erflating moet gebeur, nie ‘n testament opgestel nie maar ‘n regstellende dokument opgediep.
As ‘n mens kyk na wat die erflaters tot die boedel bygedra het en wat daarmee gebeur het, is dit ‘n tipiese geval van erfgeld is swerfgeld. Hierdie was geen Erfenisdag nie maar eerder ‘n Erflatingdag.
Gelukkig was daar erflaters wat kultuur nagelaat het. ‘n Ryke kultuur van skole, universiteite en biblioteke. Net ter wille van hierdie erflating kan jy gerus die dag as ‘n braaidag geniet, want geen ander land ter wêreld kan braai soos ons mense hier in Suid-Afrika nie. Soos ons hierdie erflating ken is dit nie rasgebonde nie maar gaan oor alle grense heen. Dit is die politici wat hul grense in stand hou, juis sodat jy nie ook jou hande kan lê op dit wat hulle uit die boedel geërf het nie.
Die teenstelling is ook so waar van die erfgename wat niks, nie eens kultuur geërf het nie. Hulle verkies om die kinders te weerhou om skool te gaan omdat die pad van 130km buite Kuruman nie geteer is nie en diegene wat die TUT vernietig omdat hulle ontevrede is met hul studente toelaes, inplaas daarvan om die stukkie kultuur wat hulle nagelaat is te koester en nie met modder te gooi nie.