SARS kom besoek Thabazimbi

THABAZIMBI – Die SARS personeel sal Thabazimbi kom besoek in die Biblioteek op 25 September, 23 Oktober en 20 November tussen 09:30 en 15:00. Maak ‘n aantekening op julle kalenders.