Lees is nou ‘n verlore kultuur

Die jongmense het beslis die vermoë in die lees van gedrukte boeke, koerante en tydskrifte verloor, of nooit bemeester nie. Hiermee saam het ons ‘n leeskultuur verloor wat vir eeue leiding geneem het om ‘n kultuur te bou waarin jy jouself in woorde kan uitdruk en nasies gehelp bou het aan jou kultuur, deur te lees wat kenners daaroor geskryf het.
Soos enige geskiedenisonderwyser weet, kan jy in jou navorsing oor ‘n sekere gebeurtenis nie net die geskiedenis in een taal oplees nie. Daar is verskeie aspekte hieraan verbonde en so ook die verskeie nasies wat verskillende tale gepraat het en die geskiedenis in hul eie taal opgeskryf het, wat saam by spesifieke gebeurtenis betrokke was. Let wel, ek verwys na geskiedenisgeskrifte wat deur ‘n spesifieke generasie nagelaat is aan die spesifieke nageslag en nie na die wat die een geslag deur stories en vertellinge aan die volgende geslag oorgedra het nie.
Jy moet ‘n basiese kennis van verskeie tale hê, of toegang tot verskeie vertalings uit ander tale om die hele omvang van die geskiedkundige gebeurtenisse wat uit een gebeurtenis voortgespruit het in een referaat te kan saamvat. Deur dit te doen het jy terselfdertyd ook geleer om te spel.
Dit is nie net die jongmense wat hul leeskultuur verloor het nie. Dit geld ook vir die volwassenes van vandag. TV het dit makliker gemaak om te sien wat in die wêreld aangaan. As jy dit gesien het hoef jy mos nie nog daaroor te gaan lees nie.
Ongelukkig geld dit nie vir jou onmiddellike omgewing nie. Daar is jy nog aangewese op die gedrukte media om agter die kap van die byl te kom. Maar wie lees dit? Dis baie makliker om ‘n halwe storietjie oor iets wat in die dorp gebeur het op die sosiale media te pos, nog ‘n persoon sy eie stertjie aanplak van wat hy/sy by iemand anders daaroor gehoor het en dit weer te pos. Op die ou einde het jy ‘n hele kletsgroep – en dit is al wat dit is. Dit dra nie by tot ‘n beter gemeenskap nie. Die spelling en taalgebruik van die gebruikers strek geen taal tot eer nie. Dis uiters swak! Vergeet maar van die vloek en die lasterlike dinge wat oor ander mense en instansies kwytgeraak word.
Selfs die mense wat die kinders leiding moet gee in die leeskultuur versaak hul roeping. Hoeveel van hulle lees ooit die koerant vir inligting aangaande die omgewing en nie net vir hoeveel keer word die instansie, wat dit ook al mag wees, genoem word in die koerant nie. Lees hulle werklik die meegaande berig om te sien wat hulle bereik het asook ander dinge waaroor beriggewing gedoen word, of gaan dit net oor hoeveel vetkoek by die basaar verkoop is.
Kwêvoël se volle oplaag word steeds weekliks uitverkoop wat wys op ‘n belangstelling van inwoners in dit wat in hul eie omgewing gebeur, iets wat die sosiale media nie ten volle kan dek deur die kletskamers nie.
‘n Eenvoudige toets. Reageer op hierdie skrywe en bevestig ook byvoorbeeld of jy saamstem (of nie) met die redaksionele kommentaar in die vorige Kwêvoël.

Kommentaar deur Pieter Coetzee –Redakteur: Kwêvoël