Mandela dag by Spitskop Special Needs skool

Mandela dag het vir Spitskop Special Needs skool ‘n groot verrassing ingehou met die skoonmaak van die oop stuk grond deur Kumba se Infinity projek en SPH.
Mandela dag het vir Spitskop Special Needs skool ‘n groot verrassing ingehou met die skoonmaak van die oop stuk grond deur Kumba se Infinity projek en SPH.

THABAZIMBI – Spitskop Special Needs Skool het in Februarie 2013 deure geopen vir leerders/kinders wat nie in hoofstroomskole geakkommodeer kan word nie. In minder as twee jaar het die skool met rasseskrede gegroei en die leerder tal staan tans op veertig. Met toegewyde personeel en hulp van die plaaslike gemeenskap en besighede is hierdie nie-winsgewende organisasie baie trots op wat tot dusver bereik is.
Deel van die skool se opvoedingsprogram sluit in ‘n groente tonnel. Kinders word hier geleer van plant, oes en verwerking van groente. Langs die groentetonnel is ’n groot stuk veld wat in onbruik was, tot SPH Kundalila en Kumba se Infinity Projek hand uitgesteek het op Mandela dag.
Van vroegoggend was daar gewoel en gewerskaf. Met die hulp van die plaaslike brandweer is die stuk veld eers gebrand en daarna is masjinerie ingespan om die grond gelyk te maak en bosse te verwyder. Nie net is dit beter op die oogaf nie, maar kan dié stukkie onbenutte aarde gebruik word om nog ‘n tonnel op te rig en ‘n mini sportveld vir die leerders te bewerkstellig.
En nog was dit nie die einde nie. Tydens die werkery het die manne opgemerk dat die besproeiingstelsel in die bestaande tonnel nie veel tewense oorlaat nie en het hulle sommer ‘n nuwe een geïnstalleer! Die vrolike gees waarmee al die take aangepak en voltooi is met ‘n braai afgesluit en is ‘n riem onder die hart vir almal wat daardeur bevoordeel is.
Spitskop Special Needs Skool bedank graag almal wat deel uitgemaak het van hierdie grootse poging. SPH en Projek Infinity het ‘n groot verskil gemaak!
Vir enige navrae rakende hierdie spesiale skool, besoek ons gerus of kontak Salomien Snyman (072 463 3657).