Kumba reik uit na bejaardes op Mandeladag

Die eerste twee geskenkpakkies is aan die twee oudste seniors oorhandig. Op die foto is vlnr: Cornelia Holtshauzen, Tannie Tina du Preez (amper 96), Tannie Hantie Steenkamp, die burgemeester, raadslid Patricia Mosito en Tannie Marie Steenekamp van Huis Immergroen.
Die eerste twee geskenkpakkies is aan die twee oudste seniors oorhandig. Op die foto is vlnr: Cornelia Holtshauzen, Tannie Tina du Preez (amper 96), Tannie Hantie Steenkamp, die burgemeester, raadslid Patricia Mosito en Tannie Marie Steenekamp van Huis Immergroen.

THABAZIMBI – Mandeladag is verlede Vrydag, 18 Julie, wyd in die omgewing gevier en die versoek om vir 67 minute uit te reik om jou medemens se lot ‘n bietjie te verlig het tot vele aksies gelei.
Kumba Thabazimbimyn het die seniors van Bosveldoord en Huis Immergroen in Thabazimbi besoek en geskenkpakkies aan hulle oorhandig. Die geleentheid is ook deur die burgemeester van Thabazimbi, raadslid Patricia Mosito en ander raadslede bygewoon.
Raadslid Paul Scruton het die aanwesiges welkom geheet en bietjie agtergrond oor die ouetehuis, wat 35 eenhede beskikbaar het, gegee. In sy verwelkoming het hy daarop gewys dat almal saam moet werk om vrede aan die wêreld te skenk en daardeur wedersydse verhoudings op te bou.
Me Cornelia Holtshauzen, bestuurder Kumba Thabazimbimyn, het in haar praatjie daarop gewys dat dit Mandela se droom was dat almal gelyk moet wees en in hierdie land in vrede met mekaar moet saamleef.
Vir Kumba is hierdie dag juis ‘n dag waarop hulle vrede en liefde vir die gemeenskap wil oordra. Met die pakkies wat hulle aan die bejaardes skenk, dra hulle ‘n stukkie van hierdie liefde en herinneringe aan Mandela oor, ook na hulle toe.
Raadslid Mosito, wat in plaas van haar gewone deftige klere in ‘n werkers-oorpak opgedaag het, het genoem dat met Mandeladag word die ou mense aangespreek om hul seën oor die ander te laat daal. Hulle is die ouers waarna die nuwe geslagte moet opkyk.
Sy het Kumba bedank dat hulle ook betrek is by hierdie uitreiking na die breë gemeenskap asook Kumba se betrokkenheid om hulp te verleen waar munisipale dienste tekort skiet. So is daar die onlangse skenking van ‘n nuwe vullistrok en word hulle ook deur Kumba bygestaan in die opgradering van die huidige watertoevoer na die dorp.
Sy het ook haar vertroue uitgespreek teenoor die wysheid wat gepaard gaan met die grysheid en dat die jongmense met die seën van die oumense daarvandaan sal gaan.
Nelson het die ou mense geëer deur saam met hulle te eet, as wyse om mekaar in ag te neem. Mandeladag moet met liefde herdenk word.
Sy het afgesluit deur te sê dat daar is niks meer kosbaar as die liefde nie. Sy het ook Kumba bedank vir die uitnodiging om saam met die ou mense te kom kuier en wens hulle almal gesondheid, vrede en eenheid met al die gemeenskappe waarin ons leef toe.