ATKV Poësie-skryf Kompetisie

Die ATKV- Tak Thabazimbi bied weereens die jaarlikse Poësie-Skryf Kompetisie aan. Afrikaans is die ideale “digters” taal!. Haal uit die talente wat nou al so lank onder die maatemmer sluimer, en skryf! Die kompetisie is vir almal, vanaf Graad 1 tot Graad 100.
Die ATKV Thabazimbi-tak se jaarlikse Poësie-skryf Kompetisie se sluitingsdatum is oor twee weke, 8 Augustus! Dus, spring aan die werk.
Inligting en inskrywingsvorms is beskikbaar op die webwerf lsthabazimbi.co.za Indien jy nog nie ‘n inskrywingsvorms het nie, kontak Rita Volschenk by 083 7448559 / rivol@telkomsa.net. Lekker pryse is op die spel, laat kom daardie gedigte!
Die onderskeie kategorië is:
A Laerskole:
i Gr. 1 tot Gr. 3
ii Gr. 4 & Gr. 5
iii Gr. 6 & Gr. 7
B Hoërskole:
i Gr. 8 tot Gr. 10
ii Gr. 11 tot Gr. 12
C Volwassenes
Regulasies:
Elke deelnemer word beperk tot ’n maksimum van 3 (drie) inskrywings
Geen beperking op vorm en lengte van gedig nie
Alle inskrywings moet getik of in leesbare drukskrif wees
Die inskrywingsvorm word ook as waarborg geteken dat dit die deelnemer se eie oorspronklike werk is – Leerders word hierin bygestaan deur die ouer/voog
Inskrywingsfooi beloop R20 per inskrywing
Sluitingsdatum vir inskrywings is 8 Augustus 2014
Alle inskrywings moet in ’n toegeplakte A4 of A5 koevert by die volgende persone ingehandig word:
KunsteGrot: Mev Rita Volschenk
Laerskool Thabazimbi: Mev Karen Azar
Hoërskool Frikkie Meyer: Mev Mariaan Senekal
Indien per pos: KunsteGrot Posbus 752 Thabazimbi 0380
Alle inskrywings sal uiters vertroulik hanteer word
Beoordeling word deur bekwame, erkende beoordelaars gedoen
Afdeling A
Sertifikate – Eerste drie plekke per Graad; Medalje – Wenner per Graad
Trofeë – Algehele wenner per Onderafdeling
Afdeling B:
Sertifikate – Eerste drie plekke per Graad; Medalje – Wenner per Graad
Pryse: Algehele wenner per Onderafdeling
Afdeling C:
Sertifikate – Eerste vyf plekke; Medalje – Wenner van Afdeling
Pryse: Wenner en Naaswenner.