Reklame nie towerstaf – Maar broodnodig in sake

“Sake-ondernemings het dikwels onrealistiese hoë verwagting van advertensies. Advertensies gaan nie noodwendig na die eerste plasing ‘n toeloop van klante tot gevolg hê nie. Dit moet, waar moontlik, opgevolg word met nog advertensies en/of ander verkoopsaksies.”
Hierdie is ‘n uittreksel uit ‘n artikel van ‘n hele paar jaar gelede se Sake24 oor entrepreneursake deur Professor Du Plessis, destyds direkteur van die Potchefstroom Besigheidskool van die Noordwes-Universiteit waarby die Adviesburo vir Klein-sakeondernemings ingelyf is.
Hy het begin deur te sê dat een van die hoofredes vir die mislukking van kleinsake-ondernemings is die gebrek aan voldoende verkope. Sake-ondernemings moet alle moontlike bemarkings- en verkooptegnieke inspan om die onderneming sowel as die produkte en dienste te verkoop. Hy noem dat daar verskeie maniere is waarop sakeondernemings met die mark kan kommunikeer. Hier hoef mens maar net te dink aan promosies, borgskappe, uitstallings en selfs tevrede kliënte wat ander mense van jou onderneming vertel.
Dan is daar die gedrukte media (koerante en tydskrifte), brosjures en pamflette asook uithang en naamborde. Wat ookal die soort advertensie wat gebruik word, moet die volgende basiese reëls in ag geneem word:
Die advertensie moet die voornemende kliënt of verbruiker se aandag trek.
Dit moet onmiddellik belangstelling wek.
Dit wat geadverteer word, moet help om ‘n moontlike probleem op te los of in ‘n bepaalde behoefte te voorsien.
Die advertensie moet die voornemende kliënt tot aksie aanspoor.
As jy as sakeman ‘n advertensie wil plaas, besluit vooraf of daar gefokus gaan word op die beeld van die onderneming of op die pryse, gehalte en verskeidenheid produkte of selfs die spesiale dienslewering wat die kliënt kan verwag. Advertensies waarin die beeld van die onderneming bevorder word, behoort deurlopend te verskyn.
Hy sluit af deur te sê dat advertensies gaan nie ‘n swak beeld, produk of dienste verbeter nie. Dit sal ook nie noodwendig negatiewe konnektasies en swak klantediens van die personeel in die kiem smoor nie. Trouens, as die advertensie nie die nodige vertroue in die onderneming en dié se produkte en dienste uitbou nie, gaan dit juis teenproduktief wees.
Doen jou navorsing deeglik deur te kyk watter medium die mees effektiefste is en watter medium die grootste gedeelte van jou teikenmark bereik. As jy vind dit werk vir jou om op die straathoek te staan met ‘n advertensiebord om jou nek en ‘n klok in jou hand, doen dit. Moenie sommer onvoorwaardelik die woord van die persoon aanvaar wat ‘n advertensie aan jou wil verkoop nie. Koerante moet deesdae ‘n ABC gradering hê van hul drukoplae. Met pamflette moet jy maar aanvaar wat die persoon wat ‘n advertensie op ‘n pamflet aan jou wil smous daaroor te sê het. Koerante kan fisies aan jou bewys, met afleweringstrokies, hoeveel koerante verkoop word by die onderskeie verkooppunte. Pamflette word in posbusse gedruk en beland gewoonlik in die asblik of hulle maak op hul adverteerders staat om hul pamflet te versprei – aan wie? – jou bestaande kliënte?
Met ‘n hopenlike verbetering in die ekonomie met veral die beëindiging van die voortslepende stakings by myne, is dit dus belangrik vir besighede om ‘n advertensie strategie te beplan, met bostaande riglyne in gedagte, en op daardie manier die beskikbare geld in omloop na jou besigheid trek.
Ongelukkig, tensy jy deel is van ‘n franchise wat op TV en radio namens jou franchise adverteer, is reklame broodnodig in sake.