Bestaansboere ‘n mite

As die president van die National African Farmer’s Union of South Africa, Mosepe Matlala, sê dat die regering se planne om duisende kleinboere te vestig op ‘n ramp gaan afstuur, is daar beslis fout met die plan. Hy sê daar is ‘n totale gebrek aan fondse en kundigheid om kleinboere suksesvol en volhoubaar te laat boer.
Matlala is ook glad nie beïndruk met die regering se toewysing van R7 miljard oor drie jaar aan 450 000 bestaansboere en 54 500 kleinboere, te ondersteun nie. Dit kom neer op sowat R4 262 per boer per jaar en mens kan tereg vra of dit doeltreffend gaan wees.
Hy sê ook dat dieselfde vraag gevra kan word oor die departement van landbou se Fetsa Tlala-program, wat voedselsekerheid moet bevorder. Dié program het R1,6 miljard op mediumtermyn ontvang en het volgens Mtlala al 268 ton sojabone en mielies gelewer wat deur 88 boer geproduseer is. Hy reken dat die bedrag wat vir die program begroot is nie groot genoeg is sodat dit momentum kan kry en die land se afhanklikheid van ingevoerde voedsel kan verminder nie.
Verder wys hy daarop dat Suid-Afrika se kommersiële boere op onbeduidende regeringsteun moet staatmaak en op wêreldmarkte moet meeding teen lande waar regerings hul landbousektore met subsidies ondersteun. Dit het beteken dat kommersiële boere die aard van hul ondernemings moes verander net om te bly voortbestaan, soos om hul boerderybedrywighede te vergroot, presisieboerdery toe te pas en te meganiseer. (Sakenuus Dinsdag 1 Julie).
As in ag geneem word dat die Afrikanerboere na die Anglo Boere Oorlog, met niks moes begin as gevolg van die verskroeide aarde beleid van die Engelse regering ten opsigte van die boeregemeenskappe, suksesvolle boerderye weereens opgebou het sonder die hulp van die nuwe Engelse oorheersers. Die wat dit nie gemaak het nie, het as bywoners op ander boere se plase gebly of in die myne gaan werk.
Buiten die talle suksesvolle boerderye wat reeds deur die regering oorgeneem is en aan die nuwe swart eienaars oorhandig, net om alles te verloor en die boerdery ook daarmee heen, kan hulle gerus kyk na al die miljoene hektaar grond wat in staatsbesit is onder die oustamhoofwette.
Los eerder die kommersiële boere se plase uit en vestig die kleinboere op hierdie grond op ‘n ordelike wyse waar hulle kan saamboer wat uiteindelik vir hulle ‘n beter kans op oorlewing gaan bied as die regering se huidige planne om geld in die water te gooi en die gevestigde landbousektor te vernietig.