Begroting goedgekeur op “geheime” spesiale raadsvergadering

THABAZIMBI – Tydens Vrydag 30 Mei 2014 se spesiale raadsvergadering waartydens die 2014/15 begroting en geïntegreerde ontwikkelingsplan, het die Demokratiese Alliansie versoek dat die vergadering uitgestel moet word aangesien die publiek nie via publikasie in ‘n plaaslike koerant, soos wat die wet voorskryf, hieroor ingelig is nie.
Volgens wet 32 van 2000 van toepassing op plaaslike regerings, munisipale stelsels, soos gepubliseer in die Staatskoerant van 20 November 2000, word dit duidelik in hoofstukke 4 en 5 uiteengesit dat die publiek via ‘n plaaslike koerant uitgenooi moet word om die genoemde goedkeuringsvergadering deur die raad by te woon.
Dit is egter nie gedoen nie en die vergadering het voortgegaan om die goedkeuring van die genoemde begroting en ontwikkelingsplan vir die nuwe finansiële jaar te doen.
Die DA het op grond van dít wat in die wetgewing staan, hulle teenstem laat aanteken.
Lees ook “ TLM IDP/Budget Approved op bl 3.