Oud HFM leerlinge presteer

POTCHEFSTROOM – Tydens die Maart-gradeplegtigheid van die Potchefstroomkampus van die Noordwes-Universiteit het 29 oudleerlinge van Hoërskool Frikkie Meyer hul grade ontvang. Dit is weereens ‘n bewys dat die skool gehalte-onderrig bied en nie hoef terug te staan vir enige van die meer bekende skole nie. Dit is vir die skool ‘n besondere voorreg om die volgende oudleerders geluk te wens met die verwerwing van hul grade:
Zanelle Nortje – BA Et Scien in stads-& Streeks bepl, Anda Lee – BSC in rekenaar- en wiskundige wetenskappe. Johanna Emmerentia Erasmus – HONSBCS in kwantitatiewe risikobestuur, Conway Vorster – HONSBSC in rekenaarwet en inligtingstelsels, Anneké van Driel – BTH in pastorale berading, Chanell Badenhorst – BED in int med en snr fase, Hester Paulina Prinsloo – BED in int med en snr fase, Hester van Rhyn – BED in int med en snr fase, Michelle Eugénie Johnston – BED in snr en voo, Nadia Vorster – BED in snr en voo, Bianca Barendina Kleynhans – NGOS in senior en verdere onderwys en opleidingsfase, Tanya Swanepoel – HONSBED in leerderondersteuning, Inge Buitendag – BCOM in ekonomie en risikobestuur, Zelda Gerber – BCOM in ekonomie en risikobestuur, Lambert Hendrik Joubert – BCOM in entrepr en ondernem best, Malinda-Lee van Aswegen – BCOM in entrepr en ondernem best, Jean-Pierre Vermeulen – BCOM in entrepr en ondernem best, Clarissa Rossouw – BCOM in kommunikasiebestuur, Chanel Nancy Dreyer – BCOM in finansiële rekenmeersterskap, Arthur Cornelius Herman – BCOM in bestuursrekenmeesterskap, Ernest Anton Schoeman – BCOM in Bemarkingsbestuur, Lindi Bredenkamp – HONSBCOM in mensehulpbronbestuur, Roswell Peter Aspeling HONSBCOM in Risikobestuur, Ro-Jaun Andries Niemann – Nagraadse diploma in bestuur, Eureka Velmetti – BA in psigologie en arbeidsverhoudinge, Magdalena Streuders – B in maatskaplike werk, Claudia-Anne Pretorius – BSC in gesondheidswetenskappe, Carolé Sutherland (neé) Barnard – B Pharm en Lizelda van Dalen – B Pharm.