Onderbreking in elektrisiteitstoevoer – Interruption of electricity supply

Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit het ‘n omsendbrief uitgestuur om inwoners van Thabazimbi en Regorogile in te lig aangaande ‘n elektrisiteits-onderbreking op Sondag 8 Junie. Die onderbreking sal ongeveer nege ure duur. Die onderbreking is noodsaaklik aangesien daar noodsaaklike onderhoud gedoen moet word by die hoofstasie.
In Thabazimbi sal uitbreidings 1-37 af wees en in Regorogile sal uitbreidings 2, 3, 5, 6, 7 en 9 af wees. Verbruikers word gewaarsku dat alle geleidings en stroombane gedurende dié tydperk as stroomdraend en gevaarlik beskou moet word.
Vir meer inligting kontak 079 286 0523 of 083 703 2804.

Thabazimbi Local Municipality has send out a notice to notify inhabitants of Thabazimbi and Regorogile about a power interruption on Sunday 8 June. This interruption should last for about nine hours. This power interruption is due to planned maintenance on the main substation.
The following residential areas will be affected: Thabazimbi town and its extensions 1 to 37 and Regorogile extentions 2, 3, 5, 6, 7 and 9. Consumers are warned that all circuits must be considered alive and dangerous for this period.
For more information regarding the power contact 079 286 0523 or 083 703 2804.