Beeste van Thabazimbi pronk by Nampo

Moeder Justine, saam met haar kalf Petrus by die Nampo Oesdag.
Moeder Justine, saam met haar kalf Petrus by die Nampo Oesdag.

BOTHAVILLE – Die lewende hawe uitstalling by Nampo trek al net soveel besoekers as die akkerbou en diverse uitstallings. Pronk Afrikaners van Pieter en Elbie de Kock is genooi om daar te kom uitstal om die Afrikanerbeesteras te verteenwoordig.
Die algemene bestuurder van Pronk Boerdery en Trekpad Safaris het ‘n uitstalling van stoetdiere en kruis Afrikaners ten toon gestel vir die hele Nampo oesfees tydperk. Die belangstelling was groot en veral die stoetbees familie naamlik De la Rey (Vaar), Justing (Moeder) en kalf Petrus het regtig die oog gevang.
De la Rey en Justin het dan naas die Pinzgauer groep die beste gedoen by die interras kompetisie. Ben Foulds en Petrus Tlou het Thabazimbi en dan ook die hele Thabazimbi boere gemeenskap trots verteenwoordig en te midde van die wildbedryf wat ‘n bloeityd belewe, die vleis bees bedryf met onderskeiding ten toon gestel en gemaak dat die res van Suid-Afrika kennis moet neem van die prominente rol wat Thabazimbi Bosveld in die landbou bedryf speel.