Wielasblikprojek vir beter dienste

‘n Makelaar van Thabazimbi, Chris Barkhuizen het ‘n nuwe projek van stapel gestuur. Die projek staan bekend as “Wheeliebin vir beter plaaslike bestuur.”
Inwoners van Thabazimbi word versoek om hulle griewe, voorstelle en klagtes te verwoord en in briefvorm in die wielasblik te 13de Laan nommer 5 te gooi. ‘n Kopie van die brief moet ook in die wielasblik gegooi word om administrasie te vergemaklik.
Die inisiatief word geloods om die munisipaliteit te help om beter dienslewering en doeltreffende kommunikasie te bewerkstellig.
Meneer Barkhuizen sal namens u as inwoner die briewe oorhandig aan die munisipaliteit, die duplikaat liasseer en alle opvolgwerk ook behartig. Inwoners kan dus verseker word dat hulle voorstelle die regte departemente in die munisipaliteit sal bereik. Dit is ‘n gratis diens wat gelewer word en dit sal lei tot ‘n beter dorp vir ons almal.
Hierdie projek het sy ontstaan te danke aan sekere kwessies wat in die verlede veroorsaak het dat doeltreffende kommunikasie nie noodwendig kon plaasvind nie. Baie belangrike kwessies het op hierdie manier nie die inwoners van die dorp bereik nie. Baie inwoners is ook nie in die verlede doeltreffend ingelig rakende die projekte en/of aksies wat deur die munisipaliteit gedoen word nie. Deur gebruik te maak van hierdie nuwe wielasblikprojek kan inwoners verseker word dat aandag aan hulle probleme geskenk sal word.