Belydenisaflegging by Gereformeerde Kerk

07-Gerfor Kerk lidmateHierdie ses katkisante van die Gereformeerde Kerk Thabazimbi het op Sondag 9 Februarie Belydenis van Geloof afgelê. Op die foto vlnr: Nicolise Stoltz, Tjaard Coetzee, Deon Louw, Poeksie Roux, Lana Senekal, Lee Kramer en ds Neville Boy.