As daar ’n laaste wil (en testament) is, is daar ’n weg

Promosie Artikel

Ons beplan en beheer die meeste aspekte van ons lewe, sover ons kan. Die dood is ongelukkig nie een van hierdie aspekte nie. Wanneer ’n gesin deur die dood van ’n geliefde verpletter word, is finansiële sorge en administratiewe komplikasies die laaste ding waarmee mens hulle wil belas word. As jy die tyd afstaan om jou boedel agtermekaar te kry, kan dit die wêreld se verskil maak wanneer ’n tragedie die gesin tref, sê Fanie Venter en Elsa Dippenaar van Sanlam.

’n Geldige testament lê die grondslag vir jou boedelbeplanning. As jy intestaat (sonder ’n geldige testament) sterf, en veral as jy meer as een finansiële afhanklike het, kan dit beteken dat jou swaarverdiende bates toegeken word aan persone wat jy nie in gedagte gehad het nie. Of, in buitengewone omstandighede, selfs aan die staat. ’n Testament kan verseker dat jou wense uitgevoer word wanneer jy nie meer daar is om jou sê te sê nie, en kan jou gemoedsrus gee dat jou bates aan die erfgename van jou keuse toegeken sal word.

Wanneer jy ’n testament het, is dit uiters belangrik om dit op datum te hou. “Enige lewensveranderings, soos die geboorte van ’n kind, trou of skei, kan die bepalings van jou testament beïnvloed.” Daarom is dit belangrik om gereeld jou begunstigdes te hersien.

“En moenie vergeet om bates by te voeg soos jy hulle versamel nie, en spesifiseer hoe jy die bates wil verdeel. Op die lang duur sal dit verwarring en potensiële konflik uitskakel.”

Daar is ’n paar dinge wat jy in gedagte moet hou wanneer jy ’n testament opstel:  Getuies van ’n testament word nie toegelaat om te erf nie. As jy dus jou gade as ’n begunstigde benoem en hy of sy teken as getuie, kan dit komplikasies meebring. Oorweeg om jou testament te dateer – veral as dit gereeld bygewerk word. Dit sal dan makliker wees om die jongste weergawe uit te ken, wat dan ook as jou laaste wense beskou sal word. Hoewel jy spesiale opdragte in jou testament kan gee, is dit miskien raadsaam om eerder ’n afsonderlike dokument met besonderhede van begrafnisreëlings op te stel en dit in jou persoonlike lêer of kluis by die huis te bewaar. As jou testament by ’n fidusiêre diensverskaffer of ’n bank gehou word, kan dit ’n rukkie neem om dit op te spoor, en dit kan begrafnisreëlings vertraag.

Ouers vergeet dikwels om ’n voog aan te wys – meestal omdat hulle aanvaar dat die een voor die ander sal sterf, en dat die langslewende gade vir die kinders sal sorg. “Hoewel dit onwaarskynlik is, is gelyktydige sterfte wel ’n moontlikheid. As jy nie ’n geskikte voog kies nie, kan jou kinders in uiterste gevalle in ’n vreemde persoon se sorg beland.”

Dieselfde geld vir trustees. Mense verwar dikwels voogde en trustees. Trustees se taak is om die finansiële welsyn van jou minderjarige afhanklikes te bestuur, terwyl voogde na hul fisieke en emosionele behoeftes omsien. Trustees sal seker maak dat die rekeninge betaal word en dat jou kinders se erfgoed behoorlik bestuur word.

’n Potensieel gevaarlike vergissing is dat mense dikwels nie genoeg vir likiditeit in hul boedel voorsiening maak nie. In so ’n situasie is daar nie genoeg kontant in jou boedel om uitstaande skuld soos verbande of motorfinansiering te dek nie, wat kan meebring dat bates noodgedwonge verkoop moet word. ’n Maklike manier om so iets te vermy, is om lewensversekering aan te gaan. Weereens kan ’n finansiële adviseur jou help om te bepaal hoeveel lewensversekering jy nodig het om jou verpligtinge te dek. Lewensversekering is nog steeds een van die mees bekostigbare maniere om likiditeit in jou boedel te verseker, en kan die verskil maak tussen gemoedsrus vir jou geliefdes en ’n skuldlas op hul skouers.

Alle boedels is aan boedelbelasting en, na gelang van jou persoonlike omstandighede, moontlik aan kapitaalwinsbelasting onderhewig. Boedelbelasting alleen word teen ’n koers van 20% op die belasbare bedrag van die boedel gehef, soos bereken ooreenkomstig die Boedelbelastingwet. In leketaal beteken dit jy moet ’n vyfde van die markwaarde van al die bates (kontant en ander bates) in jou boedel aan belasting afstaan. Daar is maniere om hierdie belastinglas te verlig. Dit sal dus die moeite werd wees om met ’n professionele finansiële adviseur hieroor te gesels.

Om desperaat dokumente te probeer opspoor, is die laaste ding wat jy ’n bedroefde geliefde toewens. Jy kan die ekstra trauma verhoed deur ’n lys te maak van al die belangrike dokumente wat op jou boedel betrekking het, soos polisse, bankbesonderhede, finansiële state, registrasiedokumente, ensomeer. As jy alles in ’n bygewerkte lêer hou en vir jou gade, ’n vertroude vriend en jou eksekuteur sê waar hulle dit kan kry, sal dit die lewe baie makliker maak vir hulle wat agterbly.

Staan tyd af om jou sake agtermekaar te kry en so jou geliefdes in een van die moeilikste tye van hul lewe te beskerm. Dit is een van die grootste gawes wat jy kan nalaat.

Kontak Fanie Venter op 014 591 9260 of 083 979 6239 en Elsa Dippenaar op 014 591 9271 of    082 924 5004 vir deskundige advies.