Nuwe bestuurder aangestel by Marakele NP

THABAZIMBI – Die Suid-Afrikaanse Nasionale Parke (SANParke) het in Februarie vanjaar hul Golden Gate parkbestuurder, Johan Taljaard na Marakele verplaas met die doel om ‘n positiewe bydrae te maak en gerigte groei te bewerkstellig.

SANParke poog om parkbestuurders relatief gereeld tussen nasionale parke te skuif, ten einde stagnering in parke teë te werk. Johan se verplasing val saam met die hersiening van Marakele Nasionale Park se bestuursplan wat die fokus, groei en rigting vir die volgende tien jaar vaslê, kompleet met uitbreidings en ontwikkeling wat beoog word, asook die gebruiksonering van die park.

Johan het in 1981 sy BSc-Graad (Plantkunde en Genetika) by die Universiteit van Pretoria behaal. Die eerste pos wat hy bekleë het was as Botanikus/Oorlewingskundige by die SA Weermag, waarna hy vir meer as nege jaar deel was van die weermag se oorlewingsopleidingseenheid en vir meer as twee jaar die bevelvoerder van hierdie eenheid was voordat hy die weermag vir SANParke verruil het. As deel van sy weermagopleiding en ter voorbereiding vir sy taak as oorlewingsopleier het hy onder andere die valskermkursus by die valskermbataljon suksesvol voltooi, verder het hy ook gevorderde spoorsnyopleiding suksesvol voltooi, asook opleiding om onder water te werk met skubatoerusting en boothantering in werksverband.

Volgens Johan het die weermag as sulks, en sekerlik spesifiek die rangvlak van Majoor wat hy op ‘n relatief jong ouderdom bereik het, hom gedwing om ‘n sterk sin vir dissipline en verantwoordelikheid te ontwikkel wat ‘n onlosmaaklike deel van sy menswees geword het. Kragtige karaktereienskappe wat hom ten beste beskryf is stiptelikheid, presiesheid in alle opsigte en ‘n geloof in deeglike beplanning wat tot ‘n groot mate nie net verseker dat die regte goed gedoen word nie, maar ook die sukses van die gevolglike uitvoering verseker. “Ek glo daar is niks so sinneloos as om iets fantasties te doen, wat nooit gedoen moes gewees het nie.”

Van die hoogtepunte in Johan se loopbaan, sluit in die vestiging van die Weskus Biosfeerreservaat terwyl hy in Weskus Nasionale Park gestasioneer was, die voorbereidingswerk vir die vestiging van die Ai-Ai Richtersveld Oorgrenspark tussen Suid-Afrika en Namibië, die insluiting van 22 000 hektaar by Golden Gate Nasionale Park, die daarstel van ‘n 20-jaar ontwikkelingstrategie vir die Maloti Drakensberg Oorgrensbewaringsgebied tussen Suid-Afrika en Lesotho, die vestiging van drie nuwe ruskampe in Golden Gate Nasionale Park, die R30 miljoen opgradering van die Golden Gate Hotel en chalets en die afhandeling van die beplanningsfase vir die R250 miljoen dinosaurusinterpretasiekompleks wat in Golden Gate Nasionale Park gevestig gaan word.

“Publieke deelname vorm ‘n belangrike integrale deel van die proses vir die hersiening van die parkbestuursplan en daar word moeite gedoen om deurlopende deelname wat insluitend en betekenisvol is, te verseker,” het Johan aan Kwêvoël verduidelik op die vraag hoe Marakele bestuur word om die gemeenskap te betrek by bewarings- en bewusmakingveldtogte. Volgens Johan word daar spesifieke stappe geneem om die park te laat deel word van verskillende uiteenlopende gemeenskapstrukture wat alreeds bestaan en om binne sulke belangegroepstrukture, soos die provinsiale en plaaslike toerismestrukture, en spesifiek die herrese Thabazimbi Toerismevereniging, asook die Thabazimbi Sakekamer, ‘n leidende rol te speel. SANParke is ook gedrewe om sy rol as deel van die bestuursliggaam van die Waterberg Biosfeerreservaat met veel groter erns te bejeën en ‘n toonaangewende rol te speel binne die Groter Marakele Sekuriteitsarea en ander geassosieerde omgewings- en sekuriteitsforums, insluitend teenstropery, gemeenskapspolisieëring en brandbeheer. SANParke voorsien ook om ‘n meer gerigte bydra te maak in omgewingsopvoeding in formele kurrikulumgerigte programme asook in nie-formele brandpuntgerigte omgewingskwessies binne gemeenskappe. Die SANParke Ereveldwagters is ook ‘n kragtige meganisme waardeur bewaringsbewusmaking binne gemeenskappe geloods word en gemeenskappe betrokke te maak by bewaringsaktiwiteite en ‘n groter integrasie tussen Marakele Nasionale Park se Ereveldwagters en parkbestuur word beoog. Voorts word daar beplan om ‘n verteenwoordigende parkforum tot stand te bring wat as kommunikasieskakel kan dien tussen die park en al sy belangegroepe om brandpunte en sake van gemeenskaplike belang onder die loep te neem.

Volgens Johan word daar tans sterk gefokus op die park se sekuriteit en instandhouding van areaintegriteit, veral met die toenemende renosterstroopaanslag wat in die omgewing beleef word en wat ook nou weer in die park gevoel word. Ander projekte wat tans aandag geniet is die opgradering van toeristefasiliteite, personeelbehuising en paaie. ‘n Projek wat konsentreer op die diversifisering en uitbreiding van aktiwiteite in die park is ook in die pyplyn en sal eersdaags in aanvang neem.

Johan en sy eggenote, Sandra is nie heeltemal vreemd in ‘n bosveldomgewing nie, aangesien hulle ongeveer 30 jaar gelede, op ‘n redelike gereelde basis, werk in Lapalala Wildernisarea en Klaserie Privaat Natuurreservaat in die Laeveld gedoen het. Hulle ag hulself bo-normaal bevoorreg om in daardie omgewings en op die Suid-Kaapse kus in Tsitsikamma, Wes-Kaapse kus by Langebaan, Richtersveldwoestyn, Oos-Vrystaatse bergwêreld en nou in die Waterbergbosveld te kan woon en werk in die 23 jaar wat hulle aan SANParke verbonde is. “Elkeen van hierdie ongelooflike plekke in ons pragtige land het sy eie besondere bekoring wat dit onvergelykbaar maak met mekaar,” het Johan aan Kwêvoël gesê.

Sandra is ook by SANParke werksaam en is die Streeksbestuurder vir Sosio-Ekologie in die Noordelike streek van parke wat Golden Gate Nasionale Park, Mapungubwe Nasionale Park en Marakele Nasionale Park insluit. Sandra is ook in die proses om haar doktorale proefskrif te voltooi as ingeskrewe student by die Universiteit van Johannesburg. Hul drie dogters, Tialise (24), Hanri (23) en Danielle (21) is al drie studente by die Universiteit van Pretoria. Tialise is in die boubedryf en besig met haar meestersgraad in argitektuur, Hanri is in die modebedryf en besig met haar meestersgraad in verbruikerswetenskap wat fokus op die modebedryf en Danielle is ‘n derdejaar student in elektroniese ingenieurswese.

33-Johan Taljaard

Johan Taljaard is sedert Februarie 2013 Marakele Nasionale Park nuwe parkbestuurder.

 

 

 

 

 

 

Deur: Estie Taljaard e-pos: estie@kwevoel.co.za