Veertig-jaar knopie

24-VLU knoopie

Tannie Hannetjie du Plessis oorhandig hier aan tannie Martjie van der Merwe haar 40 jaar VLU knopie. Tannie Martjie het in 1973 aangesluit by die VLU en het al die jare se geleer van bak, handewerk en vriende maak baie geniet.