Pionier is weg

Deur Ds Kalfie Loots

 

THABAZIMBI – Willem Jacobus van Deventer is op 29 Mei 2013 in Pretoria oorlede.

Willem aanskou die eerste lewenslig op 14 November 1935 op die plaas Haakdoringdrift in Thabazimbi-distrik. Hy voltooi sy skoolloopbaan te Thabazimbi waarna hy opgelei word as operateur om diens te lewer by die plaaslike telefoonsentrale. Hierna ondergaan hy sy vakleerlingskap en bekwaam hom as takelaar.

Op 29 Junie 1957 tree hy te Bloemfontein in die huwelik met Anita Prinsloo. Uit die huwelik is vier kinders, Sarel, Ansie, Tinus (reeds oorlede) en Maatjie gebore. Die egpaar is ook geseën met vyf pragtige, talentvolle kleinkinders.

Die Van Deventers verhuis na Rustenburg waar hy vir ‘n aantal jare werksaam is. Hulle keer in 1973 terug na Thabazimbi waar hy ‘n pos aanvaar as takelaar by die destydse Yskor. Hier was hy tot en met sy aftrede werksaam. Willem en Anita verhuis in 2003 na Pretoria om by hulle oudste dogter, Ansie, te gaan woon.

Willem se vrou, kinders en kleinkinders was sy lewe en sy trots. Hy was onvoorwaardelik lief vir hulle. Hy sal onthou word as ‘n eerlike, opregte, vrygewige, hulpvaardige, skeppende en hardwerkende mens. Geen versoek of opdrag was vir hom  te groot of veeleisend nie. Hy kon letterlik uit niks iets tot stand bring.

Vir ‘n hele aantal jare het hy die kerkklok by Gemeente Vliegepoort, Thabazimbi gelui. Met presiese noukeurigheid het hy sy taak passievol en met groot erns bejeën. Hy was nooit laat nie en die klok is só lank en só hard gelui. Willem was ‘n diepgelowige mens wat Sy Skepper geken en geëer het. Hy was een van die eerste katkisante wat geloofsbelydenis in Vliegepoort afgelê het.

Willem is na ‘n lyding van etlike jare op 29 Mei 2013 in Pretoria oorlede. Sy roudiens is op 3 Junie 2013 by die Nederduitsch Hervormde Gemeente Wonderboom deur di. Peet Esterhuizen en Kalfie Loots waargeneem.

BenQ Corporation

Willem van Deventer (77) is op 29 Mei 2013 oorlede.