AHI Sakekamers vergader vir provinsiale bestuur

Die AHI sakekamers van Limpopo het Saterdag 1 Junie in Mokopane vergader om oor gemeenskaplike sake te beraadslaag en ‘n provinsiale bestuur te kies. Tydens die beraad is die verkose bestuur opdrag gegee om aktief saam te werk met pogings om ‘n Limpopo besigheidsforum gevestig te kry, sodat daar met een besigheidstem namens alle Limpopo besighede op provinsiale vlak gepraat kan word. Die vereiste is dat dit ‘n organisasie van besigheidsgroeperings moet wees en nie individue nie.

Onder bespreking was die identifisering van aspekte wat veel wyer as individuele sakekamers se grense strek. Hieronder was ondermeer die problematiek van ondoeltreffende munisipaliteite en om deur opleiding kontinuïteit onder munisipale amptenare en raadslede te verkry. Die AHI beskik oor ‘n plaaslike ekonomiese ontwikkelingslessenaar wat munisipaliteite se volwassenheidsvlak volgens ‘n wêreldbekende model evalueer en dan oplossings voorstel.

Nog ‘n algemene probleem is dat regeringsamptenare die kleinsakesektor teiken en soms selfs treiter, so al asof hulle werk soek, terwyl die informele sektor heeltemal ignoreer word in terme van voldoening aan regulasies en verordeninge. Daarby is inisiatiewe om besighede terug na die platteland te lok, is nou nodiger as ooit.

Korporatiewe besighede verdring die klein sakeman sonder dat daar egter sosiale investering plaaslik plaasvind. Geld word uit Limpopo dorpe onttrek, maar daar word geen sigbare sosiale teenprestasie gelewer nie.

Basiese gesondheidsdienste in die vorm van klinieke is net in naam daar. Klinieke gaan gebuk onder ‘n kroniese tekort aan voorraad, blykbaar omdat daar onduidelikheid is wie se verantwoordelikheid dit eintlik is.

23-AHI Sakekamer

Teenwoordig  tydens die beraad is vlnr voor: Chris Barkhuizen – Thabazimbi, Limpopo tesourier; prof Carolina Koornhof, president AHI; Gerrit van der Veen – Mokopane, Limpopo voorsitter en Chris Vermeulen – Bela Bela, Limpopo ondervoorsitter. Agter: Andy Goetsch – Mokopane; Martiens van Staden – Naboomspruit; Wiets Botes – Waterberg (Modimolle); Lukas Groenewald -Groter Tzaneen en Pieter Pelser – Lephalale. Afwesig: Manie Kriel – Phalaborwa en Cecile de Kock – Hoedspruit.