VLU gesels oor kultuur

STEENBOKPAN – Die dames van Steenbokpan VLU is tydens die Meimaand vergadering deur die voorsitter van die ATKV Thabazimbi-tak, ds Dirk Laufs toegespreek. Ds Laufs het ‘n interessante praatjie rakende kultuur gelewer terwyl Ilana Venter ‘n demonstrasie van die pynappelkoek wat ‘n kompetisie artikel is, gelewer het.

Vir die werkklas het die dames hul kreatiewe kant gestimuleer deur hul dagboekies te versier. Die vergadering is afgesluit met ‘n “alles op ‘n stokkie”-ete wat deur die gasvrouens, Joan en Lily, voorgesit is.

Volgens die lede is ‘n dit ‘n wonderlike voorreg om deel te wees van Steenbokpan Vlu. Vir enige navrae of om aan te sluit by die tak, skakel gerus vir Ilana Venter (voorsitster) by 0147790608  of Joan Beukes (skakelbeampte) by 0147660186 of 0736028233.

22-VLU Steenbokpan

Hettie Kleynhans oorhandig ‘n geskenkie aan Ds Laufs, as dankbetuiging vir sy interessante praatjie oor kultuur.