Oudste ondersteuner

22-ou oom Rooiberg

Oom Ernst Anders (82) van Rooiberg is een van Kwêvoël se gereelde ondersteunders. Met sy positiewe uitkyk op die lewe en grappige humorsin, het hy die Kwêvoël-span se dag opgehelder met sy besoek by hul kantoor in Tweedelaan. Hy het vele pluimpies vir die hele span gegee, maar vra egter dat die skrif groter gedruk moet word… Saam met oom Ernst op die foto, is Estie Taljaard van die nuuskamer.