Nuwe bestuur vir Tambotie

18-Nuwe Bestuur

Die nuwe bestuur van Tambotie Versorgingseenheid vir verswakte bejaardes, is verkies tydens ‘n bestuursvergadering gehou op 26 Maart 2013. Hulle is vlnr: Marie Steenekamp (voorsitster en koördineerder), Casper Pretorius (onder voorsitter), Neels Kramer (tesourier) en Vera Lee (sekretaresse). Afwesig: Sarel Pretorius (logistiek), gekoöpteerde lede: Kallie Lee, Thane Hearne en Gwen Posthumus Meyes.