Mynbestuurder by Sakekamervergadering

16-Sakekamer 002 land

Cornelia Holtzhausen, Algemene Bestuurder: Thabazimbimyn, saam met Jacques Blaauw, voorsitter van die nuutgestigde Thabazimbi Sakekamer, na afloop van die kamer se eerste netwerkbyeenkoms. Cornelia het die besigheidsmense meer aangaande die toekoms van die Thabazimbimyn toegelig. Tydens die byeenkoms is ‘n ruiker blomme aan haar oorhandig uit dank vir haar openhartige bydrae. Sien volgende week se Kwêvoël vir meer oor hierdie netwerkbyeenkoms – hoe die toekoms van dié myn jou en Thabazimbi as dorp kan raak.