Geen waarborg – Geen kwitansie – Geen belasting?

Ons lesers skryf:

Verlede week moes ek noodgedwonge ‘n dikwiel-fiets vir my tuinhulp aankoop.

Tot my verbasing kon ek net ‘n onbekende Chinese vervaardigde fiets by een van die vele Chinese winkels in die midde-dorp te koop kry.

Wat het geword van die sterk Suid-Afrikaans vervaardigde “Raleigh” fietse?

Die Chinese handelaars sê dat hulle nie Engels verstaan nie. Alle transaksies is streng kontant. Geen onderhandelinge nie (dan verstaan hulle Engels!). Geen waarborg op die produkte nie.

Kwitansies word nie uitgereik nie tensy daarop aangedring word. Dit het terloops 10 minute geneem om met ‘n kwitansieboek te voorskyn te kom.

Dit is te betwyfel of hulle geregistreer is vir belasting, BTW of enige vorm van belasting betaal.

Hulle goedere word in China vervaardig, ingevoer na die RSA, Chinese “smouse” stroom die land binne en smous dit selfs op straat. Daarby bly hulle sommer op die perseel.

Die vraag is, hoe kry die Chinese so maklik werkspermitte om besigheid in Suid Afrika te doen?

Die teendeel geld vir Suid-Afrikaners wat werkspermitte in China wil bekom.

Suid-Afrikaanse vervaardigers, hulle werkers en winkeleienaars wat landsburgers is ly daaronder.

Waar gaan dit eindig?

Die Chinese is welkom as beleggers wat werksgeleenthede vir Suid-Afrikaners kan verskaf, maar nie as smouse nie.

Jacques van Eyssen Thabazimbi