Klubkampioenskappe op ‘n baie warm baan

THABAZIMBI – Thabazimbi Gholfklub het Saterdag hul jaarlikse Klubkampioenskappe aangebied. Wat hulle gedink het gaan ‘n heerlike dag wees, het later die oggend as ‘n baie warm dag uitgedraai.

Die Klubkampioenskappe het 38 spelers getrek en met die 36-putjie dag wat hulle in die oë gestaar mhet, is daar reeds 07:00 afgeslaan.

Die kampioenskappe is in ‘n goeie gees afgelê en die volgende spelers tree as Klubkampioene 2013 uit. Nita Barnard (Dames), Johannes Selokela (A-divisie), Nico van der Westhuizen (B-divisie), Caldon January (C-divisie) en Armand Azar as die Junior Kampioen.

Die volgende spelers is die Netto Kampioene Luzaan Combrink (Dames), Jan-Floris van der Wateren (A-Divisie), John Sikwane (B-Divisie), Wynand Strydom (C-Divisie) en Clements Steenkamp (Junior Afdeling).

Na afloop van die dag het Charlie, Lollos en Esmé vir ‘n heerlike oestertpotjie gesorg.

Die volgende mikpunt vir hierdie kampioene is om aan die Limpopo Kampioen van Kampioene te gaan deelneem. Baie sterkte aan elkeen daarvoor.

12-Gholf klubkampioen

Johannes Selokela