Besoek vanaf Premier-kantoor

Mnr Colin Campbell, Hoof van HFM, het met die aanvang van die nuwe skooljaar ‘n besoek van Mnr MJ Mphela van die Limpopo Premier van Onderwys se kantoor ontvang. Mnr Mphela doen besoeke aan skole oor monitering, evaluering en prestasie van skole.