Bloedskenk-tak behaal 600 mylpaal

THABAZIMBI – Die Bloedskenkers van Thabazimbi het gedurende 2012 weereens ‘n rekord jaar behaal. ‘n Aantal van 603 eenhede is geskenk alhoewel twee en vyftig bloedskenkers nie kon skenk nie weens een of ander ongesteldheid.

Thabazimbi Tak is tans die sterkste tak in Noord-Wes en Limpopo. Hulle spreek hul dank uit teenoor elke skenker wat gereeld sy eenheid geskenk het en so die lewe van ‘n persoon gered het.

Hulle bedank in die besonders die leerders van HFM wat gereeld geskenk het asook die NG Kerk wat hul saal tot die tak se beskikking gestel het. Hier bedank hul in die besonder die Koster wat so gereeld die saal vir hulle gereed gekry  het.

Die Koördineerder van die tak, Marie Steenekamp, doen ‘n beroep op elke ou skenker om so aan te hou. Vir alle voornemende, nuwe skenkers, heet sy welkom by die tak vir 2013. Volgens haar is dit wonderlik om bloed te skenk. Sy wens almal ‘n baie geseënde Kersfees en ‘n baie voorspoedige 2013 toe.

Die personeel van die Thabazimbi Bloedskenk-tak, vlnr: Suster Jacky Monoto, Suster Marika Schäde (suster in bevel), Anchen van Wyk (Phlebotomis/Stafverpleegster), Marie Steenekamp (Koördineerder), Ruth Netsibo (bloedskenk lid) en Simon Lobeko (Kliniekoppasser) saam met ‘n bloedskenker, Di’Martino Alberto van Italië wat sy derde eenheid hier skenk, hy het voorheen alreeds 60 eenhede in Italië geskenk.