Hervormde Kerk Finale-jaars

Die Hervormde Kerk, Vliegepoort, se Finale-jaars katkisante het op Sondag 4 November hul belydenis van geloof afgelê. Op die foto, agter vlnr: oudl Jan Putter,  Lanneo Nagel, Stefan van Tonder, Sias vd Linde, Frans Grotsius en Rohan van Jaarsveld. Middel vlnr: Hester Erasmus, Matt Botha, Carlo Botha, Jeanri Janse v Rensburg en Alta Grotsius. Voor vlnr: Christelle Botha, Friedeline Fetzer, Daphni Liebenberg, Shireen Potgieter en Anri Klopper.