AHI-tak vir Thabazimbi sakesektor

THABAZIMBI – ‘n Hernuede poging om weereens ‘n tak van die AHI op Thabazimbi te vestig is onlangs van stapel gestuur met  die aanwysing van ‘n loodskomitee wat sal toesien dat ‘n voorlopige grondwet saamgestel word, ‘n noodsaaklike vereiste wat die doel duidelik aan die lede uitdra om as sakekamer te kan funksioneer. Binnekort sal die stigtingsvergadering aangekondig word om die sakegemeenskap te betrek waarna die komitee aangewys sal word wat die nuwe sakekamer sal lei.

Tydens ‘n vergadering wat Woensdagoggend 18 September by Dewside Restaurant gehou is, het Corinus du Toit, AHS Bestuurder: Skakeling en Ontwikkeling in Limpopo en Mpulalanga, belangstellende besigheidseienaars tydens ‘n ontbyt, geborg deur Sanlam, toegespreek.

Hy het daarop gewys dat baie mense in die sakesektor staan negatief teenoor sakekamers oor verskeie redes. Die een rede wat gereeld aangevoer word is “Die sakekamer het niks vir my gedoen nie.” Dit gebeur gewoonlik wanneer die bestuur van ‘n sakekamer nie die belange van die kamer voorhou nie, maar dit gebruik om hul eie belange te probeer bevorder. Die Voorsitter en Sekretaris van ‘n sakekamer is die lewensare van die organisasie wat die totale besigheidsektor in die dorp moet kan voed.

Een van die hoofredes hoekom elke dorp ‘n sterk sakekamer moet hê is omdat dit een van die grootste teenvoeters is vir onderdunkte raadsbesluite wat die hele sakegemeenskap en die dorp se inwoners groot skade kan berokken. Deur korporatiewe lede soos die versekeringsmaatskappye, die verskillende mynmaatskappye asook banke en ander instansies te betrek, word ‘n groter stem uitgebring wat die munisipaliteite kan dwing om na sake soos swak dienslewering en vermorsing van fondse te kyk en aan te spreek.

Du Toit het ook gesê dat die invloed van die AHI op provinsiale vlak reeds merkbaar is. Op plaaslike vlak het dit nog geen invloed nie, aangesien munisipale amptenare steeds eenvoudig voort gaan om hulself te help in plaas daarvan om dienstelewering te verbeter.

Die sakekamer moet die gesamentlike mondstuk by die munisipaliteit wees. Hy kan hierin slaag deur opleidingskursusse en deur seker te maak dat munisipaliteite die besigheid in die dorp hou en nie vanaf gebiede buite die munisipale gebied kontrakteur nie. Dialoog met die munisipale bestuurders is van die uiterste belang en seker een van die moeilikste dinge om op te bou. Dit is van die uiterste belang dat die sakekamer met organisasies soos bestaande belastingbetalersverenigings en ander forums moet saamwerk om ‘n gesamentlike front teen swak dienslewering te vorm.

Munisipaliteite moet eenvoudig gedwing word om ook hulle deel in terme van entrepreneursopleiding by te dra. Hier kan besighede ‘n groot rol speel om as mentors op te tree. Hy het ook ‘n beroep op die sakegemeenskap gedoen om as sakekamer nie net na oorlewing te kyk nie, maar om sakemanne se visie te verbreed om wyer te kyk soos byvoorbeeld om kapitaal die gebied binne te bring. Toerisme kan so aangewend word met verteenwoordiging ver buite die dorp.

Die bestuur moet bestaan uit sakemanne/vroue wat hul eie volhoubare besighede het. Instansies soos skole kan genader word om as spreukbuis vir hulle in die groter sakesektor op te tree. So moet alle rolspelers in die plaaslike regering genader word.

Die munisipaliteite kan eenvoudig nie sonder die samewerking van ‘n funksionerende sakekamer klaarkom nie. Persepsies wat naderhand as feite aanvaar word kan op hierdie manier geëlimineer word. Sodoende word daar ‘n beter grondslag gelê vir samewerking tot die voordeel van die hele gemeenskap.

Hou Kwêvoël dop vir verdere aankondigings in hierdie verband. Stel dit ten doel om die stigtingsvergadering by te woon sodat jy ook jou stem kan uitbring.

Op die foto is vlnr: Otto Schulze (Sanlam Besigheidsbestuurder Noord-Noordwes streek), Fanie Venter (Sanlam Thabazimbi), Phato Letsoao (Manager LEGDP: Office of the Premier), Bennie Coetzee (Sanlam Regskonsultant), Matome Moremi (Manager LED: Limpopo Economical Development), Chris Barkhuizen (Sanlam Thabazimbi) en Corinus du Toit (AHI).