Steeds bakhandjies

Week 36 – 7 September 2012

Volgens Beeld staan konstruksie wêreldwyd voor ‘n ongekende bloeityd met ‘n verwagte groei van 67% teen 2020. Dinamiese ontluikende lande soos China en Indië is aan die voorpunt om groot voordeel hieruit te trek. Die Brics-lande (China, Indië, Rusland, Brazilië en Suid-Afrika) is ekonomies saamgesnoer omdat almal in dieselfde stadium van nuwe ekonomiese ontwikkeling is. Dit is sterk te betwyfel of Suid-Afrika vanweë sy tekort aan vaardigheid en gebrekkige infrastruktuur hierin sal kan deel.

Daar is een groot voordeel waarvan Suid-Afrika totaal uitgesluit is. Die ander lande binne Brics hoef nie die las wat BEE, die vakbonde en regstellende aksie, op die ekonomie plaas saam te sleep nie. Daarby word die korrupsie binne Afrika lande se regerings deeglik deur die ander Brics lande tot hul eie voordeel aangewend. Hierdie lande, Suid-Afrika uitgesluit, beskik oor die nodige vaardighede en infrastruktuur om wel van hierdie bloei in konstruksie gebruik te maak, terwyl Suid-Afrika nog steeds as Afrika land in korrupsie vasgevang is.

Suid-Afrika beskik wel oor die nodige vaardighede maar as gevolg van kader-ontplooiing deur die ANC word vaardigheidsposte gevul deur onbevoegde personeel terwyl wit Suid-Afrikaners wat wel oor die vaardighede beskik totaal uitgesluit word. Dit strek heelwat verder, soos ons ook in ons eie munisipaliteit ondervind, naamlik dat bevoegde swart aansoekers wat wel aan die minimum vereistes voldoen, weggewys word ter wille van kader-ontplooiing deur die ANC en totaal onbevoegde mense in hierdie poste aangestel word.

China en Indië gaan beslis verder Noord as Suid-Afrika kyk en tien teen een dalk van Suid-Afrika se mense wat oor die nodige vaardighede beskik, maar op grond van ras uitgesluit is uit die Suid-Afrikaanse werkerspoel, gebruik om ‘n vastrapplek in Afrika te kry. Dit is natuurlik buiten die duisende werkers wat hulle vanuit hulle eie lande gaan invoer en wat tien teen een ‘n vaste tuiste in Afrika gaan vind.

Natuurlik gaan Suid-Afrika hierdie bloeityd in konstruksie mis. Buiten die vele vakante poste vir ingenieurs, tegnici en vakmanne wat op alle vlakke in die Suid-Afrikaanse vervaardigings en konstruksie sektor bestaan, word daar geen aandag geskenk aan vaardigheidsopleiding om teen ten minste 2020 aan die vaardigheidsvraag te voorsien nie.

Een van die groot redes hiervoor kan voor die deur van vakbonde gelê word. Vakbonde wat nie die basiese beginsels van ‘n demokrasie ken nie. ‘n Demokrasie is slegs werkbaar as dit op ‘n gelyke speelvlak toegepas word. Sodra jy ‘n ontwikkelende ekonomie met ‘n intimideerbare, bygelowige werkerskorps integreer gaan daar probleme wees. As ‘n groot deel van die werkers, wat ook ‘n groot deel van die kieserskorps uitmaak, steeds in muti glo wat jou onsigbaar of onsterflik maak terwyl jy deur skerpskut-ammunisie in die gesig gestaar word, is die speelvlak van die demokrasie, wat deur al die inwoners gedeel moet word, beslis nie gelyk nie.