Rehabilitasie van oortreders

THABAZIMBI – As aktiewe deelnemer in die rehabilitasie proses van oortreders, poog Korrektiewe Dienste so ver moontlik om oortreders sodanig toe te rus, sodat hul ‘n misdaad vrye lewe kan lei na hul vrylating uit Korrektiewe Dienste instansies.

Gedurende die termyn van gevangenissetting word oortreders vrywilliglik geïdentifiseer om kursusse te deurloop wat deur die Departement gefinansier word, ten einde hul sodanig toe te rus, sodat hul ekonomies onafhanklik kan funksioneer na vrylating en nie ‘n las vir die samelewing te wees nie. Gevolglik kan hulle ook ‘n bydrae tot hul eie huishoudings lewer.

So het mnr Simon Khumalo gevolglik ‘n stoffeerder kursus suksesvol voltooi te Zonderwater Korrektiewe Dienste. Hy het ook die nodige gereedskap ontvang om sodanige werk te kan verrig. Die waarde van die gereedskap is R2000, wat hom sal instaat stel om sy gesin finansieel te kan ondersteun.

‘n Wye verskeidenheid van kursusse word aangebied, naamlik stoffering, motor werktuigkundige, loodgieter, bouer, paneelkloppers en nog meer.

Indien daar enige persoon is wat navrae het, is u meer as welkom om die plaaslike Korrektiewe Dienste kantoor te skakel by 014 777 1009 of 082 416 9887.

Mnr Paul Hattingh (Toesigbeampte van Simon Khumalo), Simon Khumalo, mnr Phillip Motlhake (Moniteringsbeampte) en mnr Wimpie de Koker (Kantoorhoof: Korrektiewe Dienste Thabazimbi).