R7.7m vir Vaalwater veiling

VAALWATER – Die Oljaco Game Dealers en Impisi Safaris wildveiling het op 25 Augustus te Vaalwater plaasgevind.

Die gemiddelde prys per dier vir vroulike diere en teelgroepe per hokveiling was: 23 blesbokke teen R1126, 25 blouwildebeeste teen R1824, 5 basterhartbeeste teen R17000, 1 buffelvers teen R575 000, 1+1 buffel koei + kalf teen R300 000, 5 dragtige buffelkoeie teen R358 000, 23 elande teen R4315, 14+1 koedoes teen R2539, 10 Livingstone elande teen R25 400, 19 njalas teen R6539, 71 rooibokke teen R981, 3 swartwitpenskoeie teen R270 000, 8 swartwitpens verse teen R260 000 en 7 waterbokke teen R2857.

Die manlike diere op hok het die volgende gemiddelde pryse per dier behaal: 1 bastergemsbok teen R34000, 7 blesbokke teen R1500, 4 split blouwildebees teen R10 000, 5 volwasse buffels teen R83 334, 3 volwasse elande teen R6000, 4 jong elande teen R4300, 2 jong Livingstone elande teen R40 000, 5 njalas teen R5550, 16 rooihartbeeste teen R3900, 4 volwasse swartwitpense teen R34 000 en 1 volwasse waterbok teen R4750.

Niel Swart was die afslaer.

Die omset was R 7,749,800.

Buffelvers, 3 ½ jaar oud, horingspan: 28”, 7 maande dragtig, verkoop vir ‘n bedrag van R 575 000. Verkoper: Jan Taljaard van Impisi Safaris.