AP Kerk Thabazimbi vier kwarteeu

THABAZIMBI – Die APK Gemeente het gedurende die naweek van 25 Augustus terug gekyk op 25 jaar van genade. Die AP Kerk-verband het ontstaan op 27 Junie 1987.

Op 26 Augustus 1987 is die AP Kerk Thabazimbi gestig met 38 lidmate. Die gemeente is tot op hede bedien deur die volgende leraars: eerste was ds Paul Storm wat opgevolg is deur ds Adri van Staden.  Na hom was ds Willem van Schalkwyk die gemeente se leraar. Hy is deur ds Albert Boshoff opgevolg. In die laaste klompie jare is ook van die dienste van ds Jan Viljoen (emeritus) gebruik gemaak.

Grond is aan die plaaslike kerk geskenk en die kerkgebou is in 1993 ingebruik geneem.  Daarna is ‘n pastorie ook op die kerkterrein gebou.

Die sentrale feestema in die kerkverband is: Want as ek swak is … Die wonder van God se genade is ook plaaslik gedenk – God hou self sy kerk in stand.

Op Saterdag 25 Augustus 2012 het van die lidmate op die kerkterrein onder die afdak bymekaar gekom en heerlik saamgekuier en geëet. Op Sondag 26 Augustus 2012 is die Heilige Nagmaal deur die gemeente gevier. Die diens is gelei deur ds Adri van Staden wat die Woord bedien het en ds Albert Boshoff wat die belydenisaflegging en doop van twee volwasse katkisante hanteer het en die Nagmaal as sodanig bedien het. Die gemeente het daarna heerlik saamgekuier.

“Ons gee aan God alleen die eer. Ons dank Hom vir 25 genade jare. Mag die AP Kerk Thabazimbi vir nog veelvoude van 25 jare voortbestaan as ‘n sieraad in die koninkryk van God. Soli Deo Gloria.” Het ds Boshoff aan Kwêvoël gesê.

Foto’s: Christo Badenhorst Photography.

Van die oorspronklike stigterslede tydens die kwarteeu feesvieringe, voor vlnr: Tannie Trudie Basch, oom At Koekemoer, tannie Magriet Koekemoer, tannie Linda Snyman, oom Dawie Snyman en Kobus Snyman. Agter vlnr:  Daleen Rex en Antonet Cilliers.