Korrupte verskaffers en regerings

Week 33 – 17 August 2012

Die geweldige finansiële uitgawe wat die Bondgenootskap Teen Stedelike Tol (Outa) in belang van die privaatsektor nou in die hofstryd teen die regering se beoogde e-tol heffings op die Gauteng roetes aangaan, is maar weereens net ‘n bewys dat die regering en hulle ondersteuners dink dat daar ‘n onuitputlike geldbron in Suid-Afrika is.

Hierby dink hulle dat hierdie bron te vinde is in die bankrekenings van wit sakemanne en onder die beddens van wit oumense. Een van die redes hiervoor is dat die massas glo dat hulle stamhoof, koning, president, noem dit wat jy wil, die reg het op al die rykdomme van die land en dat die gewone burger eintlik verplig is om dit met hom te deel want die “koning” gaan dit weereens met hulle deel. Hoe meer hy dit doen, hoe hoër ag sy volgelinge, wat in sy spieëlbeeld baai, hom. So hou hierdie mense dan ook rassisme lewendig en winsgewend vir die ANC in Suid-Afrika.

Daar word nou na nuwe metodes gesoek om die strekwydte van Suid-Afrika as welsynstaat nog wyer te maak. Dit is naamlik die beoogde werkloosheid toelae vir mense wat nie kan werk kry nie. Hulle sal dus voluit gaan om die e-tol beleid in werking te stel al gaan sowat ‘n derde van wat hulle inkry net vir invordering. Wat hulle in hul eie sakke gaan sit is in elk geval baie meer as die nuwe stel toelaes wat geïmplementeer word. Op ‘n stadium gaan hierdie “onuitputlike geldbron” ook opdroog.

Indien die regering eerder die geld wat op die e-tol stelsel gemors is op opkomende entrepreneurs spandeer het om werk aan die massas te verskaf, sal hierdie geldbron nie opdroog nie.

Laat die slim mense in die buiteland wat hierdie stelsel aan die ANC verkoop het die finansiële verlies dra. Dit is hulle wat die risiko gevat het deur weereens nog ‘n Afrika regering se waarborg te aanvaar. ‘n Waarborg wat hulle geweet het op korrupsie en uitbuiting gegrond is. Hulle het goed geweet hoe korrup ook hierdie regering is met al die transaksies wat op ‘n gereelde basis met Afrika regerings onder die toonbank deur gedoen word.

Hierdie saak moet eintlik ook in Den Haag by die wêreldhof ‘n draai gaan maak sodat ander regerings bewus word van die korrupsie van hul eie sakemanne wat in korruptiewe verhoudings met armsalige regerings is.