Rhino Stoei by Ope

LOUIS TRICHARDT – Die Rhino Stoei klub het op Saterdag 21 Julie aan die Louis Trichardt Ope deelgeneem.

Die toernooi was gebruik as goeie oefening vir alle stoeiers van die jonges wat die Lang Termyn metode van pret stoei tot die grotes wat volle stoei wedstryde gedoen het.

Rhino Stoei is deel van die opwindende veranderinge in die sport waar die klem op deelname en pret en nie die kleur van die medalje geplaas word nie.

Stoei is ‘n unieke sport wat alle aspekte van bewegingsvaardighede ontwikkel. Belangstellendes kan Lisa by 082 729 8951 kontak om deel van die dinamiese klub wat reeds 10 jaar bestaan, te word. Almal is welkom van vier jaar tot “oud”.

 

Tienie Smit (blou) in aksie voer die “kobora” op sy opponent.