Kolonel Oosthuizen tree af

Kolonel Oosie Oosthuizen, bevelvoerder van die nasionale veediefstaleenheid van die polisie, tree na 44 jaar diens af.

Kolonel Oosie Oosthuizen, bevelvoerder van die nasionale veediefstaleenheid van die polisie, tree binnekort af ná bykans 44 jaar diens in die SAP.

Kol Oosthuizen was aktief betrokke by die stigting van verskeie veediefstaleenhede, asook die aanstelling van gespesialiseerde lede vir die ondersoek van veediefstalsake op stasievlak.

Deur sy volgehoue skakeling met verskeie instellings in georganiseerde landbou, maar veral met die RPO, is ’n sterk band gevestig wat bygedra het tot die bekamping van veediefstal.

Hy was in sy loopbaan by die veediefstaleenheid veral betrokke by die opstel van ’n gedetailleerde kurrikulum vir opleidingskursusse vir veediefstaleenhede, die stigting van die Nasionale Forum oor Veediefstal, die daarstelling van provinsiale forums en die ontwerp van ’n unieke embleem vir die veediefstaleenheid.

Hy was ook die samesteller van die beleidsdokumente vir die veediefstaleenheid en het ’n groot bydrae gelewer tot die vestiging van DNS-analise en spesiebepaling, die vestiging van ’n geregistreerde brandmerkstelsel en die fisiese goedkeuring van bewysstukke ten einde sake suksesvol in howe te bewys. Kol Oosthuizen sê hy verlaat die diens met een groot versoek aan vee-eienaar: “Sien asseblief toe dat al julle vee korrek gemerk is!”