Emmanuel Gemeente nou by Bonanza

Pastoor Danie Breedt en sy eggenote Annatjie.

THABAZIMBI – Die Emmanuel Gemeente, onder herderskap van Pastoor Danie Breedt, sal op Sondag, 8 Julie, met hul eerste diens in die nuwe perseel te Bonanza bedien word.

Die verskuiwing het plaasgevind nadat die perseel in Vierdelaan nie meer aan die Gemeente, wat voortaan as Christian Family Church (CFC) bekend sal staan, se groeiende behoeftes kon voldoen nie.

CFC se Openingsdiens om 09:30 gaan op 8 Julie deur Pastoor Danie Breedt waargeneem word terwyl die aanddiens om 18:00 deur Dokter Hermann Strydom gelei sal word.

Die dienstye is as volg: Sondag oggenddienste en Kinderkerk om 9:30, Sondag aanddienste om 18:00, Woensdagoggende om 10:00 is dit Vrouebyeenkoms, Woensdagaande om 18:30  is die mid-week gebedsdiens en Vrydagaande om 18:30 is Jeug diens.

Vanaf Augustusmaand sal daar ‘n Engelse oggenddiens en Kinderkerk om 08:00 wees.

Pastoor Danie Breedt kan gekontak word op 076 779 3084 of Annatjie op 071 573 8440 vir enige navrae.