Eeufeesvieringe van die Afrikaner Beestelers Genootskap

‘n Afrikanerbul, wat met trots gesonde, sappige, sagte beesvleis produseer.

THABAZIMBI – Beesvleis bly die hoofbron van proteïne vir die mens en sal steeds so wees vir die hede en tye wat kom. Veral dan gesonde sappige, sagte beesvleis, wat in totaliteit en met trots deur die Afrikanerbees geproduseer word.

Die Afrikanerbeestelers Genootskap (ABTG) is hierdie jaar 100 jaar oud na sy stigting in 1912. Die Afrikanerbees is egter so oud soos die beskawing in SA, en Jan van Riebeeck het met sy koms na SA reeds die lang horing beeste hier aangetref.

Die ABTG het die teel van Afrikaner beeste (die oudste inheemse ras in SA) oor die afgelope eeu gekoördineer en kan met trots sy produk hierdie jaar by die Thabazimbi Landbou- en Nywerheidskou kom vertoon.

Daar gaan altesaam 100 Afrikanerbeeste vertoon word naamlik:

– By die slagos kompetisie op die hoef en aan die haak. Vir die eerste keer in die geskiedenis het die Vleisraad ingestem om veldosse te beoordeel. Veldbeeste voorsien gesonde natuurlike veldvleis, en hulle karkasse gaan met die van voerkraal beeste beoordeel word.

– Statiese uitstalling van Afrikaner en sekere Afrikaner kruisings gaan in krale vertoon word vir die publiek en veral die telers om te besigtig. Hierdie beeste gaan te koop aangebied word op ‘n tender veiling, waar telers van die beste genetika in die land in die hande kan kry, deur daarvoor te tender.

– Daar gaan ‘n uitstalling van osse wees wat tot 12 jaar oud is en nie onthoring is nie, met ‘n horingspan van 2 meter en meer. Dit is ‘n absolute raar gesig in vandag se boerdery opset.

– Daar gaan ook die tradisionele haltermak diere vertoon word wat dan as kampioene gekroon gaan word om met die interras kompetisie teen ander rasse te kompeteer, en waar die Afrikaner  sy staal kan wys wat sy rol in die veebedryf in SA betref.

Die eeufees sluit ‘n hoogtepunt in van ‘n gala dinee wat as banket aangebied sal word by Trekpad Safaris, met Dr Pieter Mulder, Adjunk Minister van Landbou as hoofspreker, Magda van Biljon as seremoniemeester en die President van die ABTG mnr Pierre Fouchè wat ook ‘n rede sal aanbied.

Alle stoet en veral kommersiële tellers word uitgenooi om na hierdie uitstalling te kom kyk, veral die slagos kompetisie waar ongeveer 120 osse betrokke sal wees te kom beleef, en dan sekerlik aan die tender veiling deel te neem, om sodoende top manlike en vroulike diere te bekom en so jou persoonlike suiwer of kruisteling  bedryf aan te vul.

Die Thabazimbi Landbou en Nywerheidskou wat die forum skep waar geleenthede van hierdie aard aangebied kan word, word hartlik bedank. Groot waardering word uitgespreek namens die boere van die Bosveld en veral die lede van die ABTG.