Ekosisteme

Week 22 – 1 June 2012

Die onlangs voorgestelde planne om Transnet se wiele weer op die spoor te kry teen ‘n begrote bedrag van sowat R300 miljard blyk om van die begin af op ‘n dwaalspoor te wees wat beslis tot ‘n groot “Train Crash” gaan lei.

Sake24 van Woensdag 30 Mei, berig dat Brian Molefe, Transnet-groephoof die afgelope week in die parlement gesê het dat dié program – deel van die land se grootste infrastrukuur-uitbreiding en –instandhouding in dekades – dalk aangepas sal moet word namate die uitwerking van die eurokrisis op kapitaalmarkte en algemene marktoestande duideliker word.

Mens kan maar net wonder of hy na die kapitaalmarkte verwys as bronne vir omkoopgeld soos Europa gewoond is om aan Afrika regerings en hul leiers te betaal vir die verkryging van sekere kontrakte. Dit is seker nie onvanpas om te aanvaar dat korrupsie deel uitmaak van die begrote R300 miljard nie. Die begrote bedrag kan nie soos in die verlede opwaarts aangepas word nie, want almal weet dat veral Europa swaar trek om hul ekonomie op ‘n gesonde basis te hou.

Molefe maak by voorbaat verskoning dat daar begrip vir die eurokrisis moet bestaan want daar kan net beplan word vir wat die situasie tans is en kan daar nie verantwoordelikheid vir die huidige plan aanvaar word indien die eurokrisis voortduur en as daar ‘n afskaling in vervoer is nie.

Op ‘n vraag in die parlement oor hoe Transnet gaan verhoed dat “aasvoëls met politieke bande” die grootste voordeel uit die program sou trek was Molefe se antwoord net dat elke ekosisteem uit aasvoëls en skape bestaan.

Wil hy hiermee te kenne gee dat dit aanvaarbare beleid in die ANC is dat korrupsie nie beveg kan word nie en dat diegene met politieke bande “die aasvoëls” altyd daar sal wees om die res van die ekonomie “skape (belastingbetalers)” op te vreet.

Met hierdie uitgangspunt behoort Transnet eerder voort te ploeter op dieselfde manier as die waardeur hulle geslaag het om Afrika se voorste spoornetstelsel af te breek na ‘n stelsel gelykstaande aan die van piesangrepublieke, voordat hulle nog miljarde rande van die belastingbetalers se geld verkwis op hul weelderige leefwyse en swak beplanning. (Eintlik dink ek dat die “piesangrepublieke deesdae dalk oor beter spoorwegstelsels beskik).