Kinderbeskermingsweek skop af

Lede van die CARE komitee: Elsje Schwan, Rina Robertse, Michelle van Staden, Zalita Fourie, Rachel Rossouw, Christelle Barnard en Magda de Clerk.

THABAZIMBI û Die Kinderbeskermingsweek vind jaarliks landwyd plaas en word plaaslik aangebied deur die CARE komitee.

CARE staan vir Consider All, Remember Everyone. Die komitee is genaamd die ôThabazimbi Child Protection CARE groupö en bestaan uit SAVF Thabazimbi (ko÷rdineeder), SAPD Thabazimbi, Legae la Bona, Thabang Departement van Onderwys, Tsepong en verskeie gemeenskapslede in privaat hoedanigheid.

Kinderbeskermingsweek vind plaas vanaf 28 Mei 2012 tot 12 Junie 2012 waartydens meer as 30 skole en kleuterskole besoek word met æn boodskap.

Duisende kinders gaan weer die CARE-group sien en hoor wat se boodskap hulle gee. Hierdie jaar word daar gepraat oor herwinning en bewaring van die omgewing. Onderwerpe soos beskerm my lyfie, ôbulliesö ensomeer word ook weer die jaar aangeraak. Kostuums gaan gebruik word om opvoering te doen sodat die boodskap visueel oorgedra kan word.

Sowat 3600 senior kinders sal reeds bereik wees teen 2 Junie 2012 met æn boodskap rondom karakterbou deur Reward Ngcobo van Focus on the Family. Hy het verlede jaar ook æn treffende boodskap aan die seniors gegee.

Belangstellende gemeenskapslede wat deel van hierdie dinamiese span wil wees, is welkom om Christelle Barnard van SAVF Thabazimbi te skakel tydens kantoor ure by 014 7771093.