TLU SA tevrede met Eskom-gesprek

TLU SA het onlangs indringende gesprekke gehad met senior bestuurslui van Eskom by hulle kantoor in Megawatt Park.

Van die sake wat TLU SA met Eskom bespreek het, sluit onder andere in:

Probleme wat boere ondervind met onderbrekings in elektrisiteitsvoorsiening.  Daar is aangedring op tydige waarskuwings ten opsigte van geskeduleerde onderbrekings, en Eskom is gewys op die implikasies van onderbrekings op produksie en toerusting.

Kommer is uitgespreek oor die akkuraatheid van meters en die koste wat boere moet aangaan as gevra word dat die meters se akkuraatheid getoets moet word.

Daar is besluit op die daarstelling van ‘n Tegniese Komitee ooreenkomstig TLU SA se bespreking met Eskom verlede jaar tydens ‘n vergadering te Bloemfontein.

Instandhouding van serwitute.  Boereverenigings behoort ook genooi te word om te tender as diensverskaffers.

Op versoek van die TLU SA Jongboere is die kwessie van ‘n moontlike rabat op elektrisiteit te berde gebring.  Die saak sal deur Eskom ondersoek word en terugvoer sal mettertyd gegee word.

Louis Meintjes, President van TLU SA, sê hy is tevrede met die gesprek, veral met die aanvanklike onderneming van Eskom om ‘n Tegniese Komitee in die lewe te roep wat as forum kan dien waar knelpunte tussen Eskom en hul landbou-kliënte bespreek kan word.  “Hierdie onderneming het na ons gesprek nuwe beslag gekry en ons vertrou dat ander landbouorganisasies ook sal inskakel.”

TLU SA het aangedui dat hy Eskom se 49M veldtog, wat daarop gerig is om energie te bespaar, formeel steun.