Northam vullisverwydering

Dit wil vir my lyk of die reaksie wat ek gekry het met my briewe, berigte en foto’s in die Kwêvoël daarop wys dat van die munisipale amptenare en raadslede dit wel gelees het. Daar word blykbaar aan andere genoem dat ek die munisipaliteit en die raad in ‘n swak lig stel.

Eerstens was my briewe en foto’s nie daarop gerig om iemand in ‘n swak lig te stel nie, maar was dit die enigste alternatief wat ek nog gehad het. Die klagtes wat ek van die Northam gemeenskap, sover terug as 7 Julie 2011, onder die betrokke bestuurders se aandag gebring het, het weinig daarvan gekom. Indien daar dus persone is wat voel dat ek hulle in ‘n swak lig wil stel, is dit slegs omdat hulle sover dit Northam aangaan, nie hulle plig doen nie en die inwoners se belange totaal misken.

Die probleem met rommelstrooiing in Northam het nou so toegeneem dat dit, veral in die RDP gedeeltes, ‘n wesenlike gesondheid- en omgewingsrisiko is.

Die situasie kan nie langer so aangaan nie en lede van die publiek het reeds die groen en blou skerpioene in dié verband genader.

Ek wil net verder noem, selfs al was ek nie ‘n raadslid nie, sou dit nog steeds my Christelike plig wees om betrokke te raak waar my medemens se gesondheid en lewens bedreig word as gevolg van andere wat nie hulle werk doen nie en maar hoop dat die probleem vanself sal verdwyn.

Piet Strydom

DA Raadslid