Limpopo Jukskei Unie Jaarvergadering

POLOKWANE – Die jaarvergadering vir Limpopo Jukskei Unie sal op 19 Mei in die Klubhuis te Polokwane gehou word.

Ere-lede, uitvoerende bestuur, twee verteenwoordigers van Wyksbonde asook twee verteenwoordigers van elke Klub wat by die Unie geaffilieer is, sal teenwoordig wees.

Die Juniors sal ook verteenwoordig word. Die Limpopo Junior Bestuur is aangewys as die beste in die land en het die Junior Bestuur Trofee ontvang.

Bossie Liebenberg is verkies as Trustee van Jukskeipark te Kroonstad.

Die volgende persone is gekies om op die Junior Bestuur vir die Seisoen 2012 te dien: Voorsitter: Chris Swanepoel. Sekretaresse: Venity Kotze, kontak nommer 084 404 8343. Tesourier: Hennie de Beer/Hendrik de Beer. Addisionele lede Afrigting: Bossie Liebenberg en Sois van Zyl. Gekoöpteerde lede: Ina Buys, Willa Viljoen en Sonja Grobler.