Munisipale glyskaal bedrog

In ‘n skrywe dd 14/08/2009 het ek die Munisipaliteit daarop gewys dat hulle gebruik van glyskale ten opsigte van tariewe van water- en elektrisiteitsverbruik tot bedrog teenoor die inwoners van die dorp kan/gaan lei, sou lesings nie akkuraat geneem word nie.

Die bedrog waarteen ek destyds gewaarsku het, het nou wel plaasgevind in my geval.

Volgens my rekening dd 29/02/2012 het ek in die rekeningmaand geen elektrisiteit gebruik nie, iets wat almal weet onmoontlik is, die rede is egter onbeholpenheid/onbevoegdheid aan die kant van die Munisipaliteit en sy amptenare/kontrakteurs. My rekening dd 30/03/2012 toon natuurlik nou ‘n baie groot verbruik (1934 eenhede) omrede dit nou twee maande se verbruik is, en as gevolg van die punttatiewe aard van die tariefstelsel, beteken dit dat ek nou ongeveer R220 meer betaal het as wat dit moes wees.

Ek illustreer as volg: 1834 eenhede in een maand wat as ongeveer 900 en 934 eenhede oor twee maande versprei moes gewees het. Met 1834 eenhede is my rekening nou R2016-48 + BTW = R2298-79. Dit moes egter gewees het:

900 eenhede (Februarie) = R893 en dan 934 eenhede (Maart) = R929-04 ‘n totaal van R1822 + BTW = R2077-13.

Derhalwe my rekening van R2298-79 moes wees R2077-13, hierdie is ‘n verskil van R221-66 wat die Munisipaliteit aan my verskuldig is, en ek vereis dat dit as ‘n krediet op my volgende rekening aangedui sal word.

Soos hierbo genoem, het ek u reeds amper drie jaar gelede gewaarsku teen hierdie stelsel/foute en daar u bewus is hiervan beskou ek die gedrag as opsetlike, wederregtelike wanvoorstelling met nadeel/skade vir my en ander inwoners, en dus bedrog.

Sou ek weer so ‘n rekening ontvang, sal ek strafregtelike klagtes by die SAPD indien op grond van bedrog, teen die Munisipale bestuurder, die hoof van finansies en die raadslede.

JA Vorster

Red – Briewe gerig aan die Munisipaliteit moet verkieslik ook aan u Wyksraadslid aangestuur word. DA Raadslede: Bertie Joubert – bertiejoubert@lantic.net, Franco Loots – afridonta@gmail.com, Paul Scruton – bosauto@lantic.net. ‘n Volledige lys van e-pos adresse sal in ‘n volgende uitgawe verskaf word.