Christoffel Boucher vang Graad

Christoffel Boucher het sy B.Com Graad in Menslike Hulpbronbestuur aan die Universiteit van Potchefstroom verwerf, verder slaag hy sy Diploma met ‘n onderskeiding in Projekbestuur ook by die PUK Besigheidskool. Voorspoed word hom toegewens op sy lewenspad.