Northam-situasie

Na aanleiding van die berig wat in die Kwêvoël op Vrydag, 23 Maart 2012, verskyn het oor die situasie in Northam.

Daar is egter nog inwoners in Northam wat vra wat het die DA in die verband gedoen.  Hulle is egter steeds onder die indruk, omdat hulle vir die DA gestem het, die DA alles net kan wegwens.  Die aangeleenthede soos in die berig genoem, het ek reeds so vroeg as 7 Julie 2011 met die betrokke bestuurders opgeneem.  Ek het skriftelike bewys van elkeen van die betrokke sake met ontvangsbewyse van die munisipaliteit.  In sekere gevalle het ek antwoorde op skrif gekry, maar baie min het gerealiseer – die meeste het net by beloftes gebly.  Afskrifte van die versoeke is in besit van die Kwêvoël, of die publiek kan my kontak om na die dokumente te kyk.

Om net ‘n paar van die aangeleenthede uit te wys:

Bothastraat: Na verskeie versoeke aan die infrastruktuur bestuurder, het hy ‘n skrywe gerig aan die inwoners van Bothastraat waarin hy gesê het dat die werk aan Bothastraat op 6 Februarie 2012 hervat sal word.  Dit is nou 2 maande later en niks het gebeur nie.

Die verwydering van vullis in die sentrale dorpsgebied en die RDP wat vir alle praktiese doeleindes nie gedoen word nie en die situasie versleg daagliks. Die betrokke bestuurder, Me. Grace Rasesepa, verwerdig haar nie eers om te reageer nie.

Die tentkerk in Tungstenstraat, wat onwettig op ‘n residensiële erf staan, het nou uiteindelik kennis gekry van Mnr. Piet van Rensburg se kantoor dat hulle binne 28 dae vanaf die skrywe van die brief van die erf moet wees.

Volgens ‘n skrywe deur Mnr. Booysen op die 21ste Julie 2011, is hulle in die proses om ‘n kontrakteur aan te stel vir die paaie in die RDP.  Niks het egter gebeur nie en die paaie in uitbreiding 7 is totaal onrybaar.

Bogenoemde wys dat die Thabazimbi munisipaliteit nie omgee vir die inwoners van Northam nie.

Die inwoners van Northam, wit en swart, het my meegedeel dat hulle nou genoeg gehad het van verskonings, beloftes en die blatante ignorering van die behoeftes van die gemeenskap van Northam.  Die gemeenskap is huidig besig om ‘n skrywe voor te berei vir die kantoor van die Staatspresident om te versoek dat die nasionale regering ingryp om die situasie reg te stel sodat daar in die basiese behoeftes van die inwoners van Northam voorsien kan word.

Indien mens in Northam rondbeweeg kan mens die inwoners nie verkwalik dat hulle hulself tot die hoogste gesag wil wend nie.

Piet Strydom, DA Raadslid.