Besproeiing die sondaar: Nasionale Waterweek 2012

“Terwyl onwettige watergebruik deur sommige besproeiers kommerwekkend is en aangespreek moet word, is verskeie ander faktore ‘n selfs groter bedreiging vir die beskikbaarheid en gehalte van water vir die samelewing.  Daarom is dit jammer dat die besproeiingsektor Maandag, met die loodsing van die Nasionale Waterweek, as sondaar uitgesonder is,” sê Johannes Möller, die president van Agri SA.

“Die Departement van Waterwese het sedert die inwerkingtreding van die Nasionale Waterwet in 1998 versuim om artikels van die wetgewing met betrekking tot die institusionele kapasiteit wat benodig word om die land se waterhulpbronne te bestuur te implementeer.  Ná 12 jaar het die departement eers in Junie 2010 begin met die verifiëring- en bevestigingsprosesse deur ‘n professionele diensverskaffer aan te stel om daarmee in die Vaalrivierstelsel behulpsaam te wees.  Dit sal eers oor twee jaar afgehandel wees,” sê Möller.

“Agri SA se standpunte oor onwettige watergebruik waarin ons die departement se pogings om onwettige watergebruikspraktyke in die Vaalrivierstelsel asook ander aktiwiteite wat ‘n negatiewe impak op die land se waterstelsels het hok te slaan ten volle steun, is verlede jaar in ‘n mediaverklaring saamgevat.  Die beskikbaarheid van water vir ander sektore van die ekonomie is egter nie geraak deur die oortredings van besproeiers in die Vaalrivierstelsel nie danksy algemeen goeie reënval oor die afgelope paar jaar.  Alhoewel die onwettige gebruik van surplus water nie goedgekeur kan word nie, moet daar tog in ag geneem word dat dit wel produktief aangewend was en bygedra het tot voedselproduksie, werksverskaffing en die ekonomiese welvaart in landelike gebiede,” aldus Möller.

‘n NEDLAC-verslag oor watergehalte, wat in groot detail na die stand van die land se waterhulpbronne verwys, is verlede jaar aan die Minister van Waterwese voorgelê.  Verskeie waterstelsels in Suid-Afrika is in ‘n swak toestand en verswak steeds weens besoedeling deur verskeie sektore in die ekonomie.  Watersuiweringswerke van munisipaliteite is nie op standaard nie en verskeie waterstelsels word nadelig geraak deur mynbou-aktiwiteite.  Hierdie is ‘n probleem vanuit ‘n ekologiese, landbou- asook gesondheidsperspektief en vereis ‘n holistiese benadering om die situasie te stabiliseer en reg te stel.

Agri SA is bereid om met die minister, haar departement en ander rolspelers in die watersektor saam te werk ten einde Suid-Afrika se skaars waterhulpbronne te beskerm en te ontwikkel tot die grootste voordeel van die land en sy mense.  Hierdie is een aspek op ons sakelys vir samesprekings met die minister, wat hopelik binnekort sal geskied.