Zimbabwe-boere na Afrikakommissie oor menseregteskendings

Twee Zimbabwiese boere, mnre. Ben Freeth en Luke Tembani, nader later vandeesmaand die Afrikakommissie om verlof om die Afrikahof vir Menseregte te nader vir regshulp om die menseregtevergrype van pres. Robert Mugabe en die regering in Zimbabwe te bestry.

Die boere se aansoek tot die Afrikakommissie volg nadat die SAOG-tribunaal se aktiwiteite verlede jaar deur die volsitting van die SAOG se leiersberaad opgeskort is. Die SAOG-tribunaal is ? streekhof wat ingestel is om menseregte en ander regsverhoudinge in die Suider-Afrika-streek te bereg.

In November 2008 het die SAOG-tribunaal ten gunste van Zimbabwe se boere beslis dat pres. Robert Mugabe se grondhervormingsprosesse rassisties, onwettig en in stryd met die SAOG-verdrag is.

Afriforum het sedertdien boere van Zimbabwe bygestaan om die bevinding van die SAOG-tribunaal in Suid-Afrika te registreer en om ’n kostebevel wat destyds deur die SAOG-tribunaal verleen is deur middel van Suid-Afrikaanse regsprosesse te laat uitvoer.

Na aanleiding daarvan het Afriforum in Maart 2010 beslag gelê op eiendomme van die Zimbabwiese regering in Kaapstad.

Die eiendomme sal op ? openbare veiling verkoop word indien Zimbabwe se appèlaansoek in die Appèlhof in Bloemfontein misluk. Terwyl ekonomiese toestande en politieke spanning in Zimbabwe steeds versleg, bly die regering van Zimbabwe onverbiddelik in sy minagting van menseregte en veral die eiendomsreg van grondbesitters in Zimbabwe.

Die Afrikakommissie sit later vandeesmaand in Banjul, Gambië. Die voorsitter van Suid-Afrika se onafhanklike verkiesingskommissie, adv.Pansy Tlakula, is ook ? lid van die Kommissie.

Die Afrikahof vir menseregte het jurisdiksie oor alle sake en dispute wat betrekking het op die vertolking van die Afrikahandves oor Mense- en Volkereregte.

Artikel 7 van die Protokol gee aan elke individu die reg om sy saak deur die Kommissie te laat aanhoor.

Die Afrikakommissie kan dus ? saak wat andersins net deur ? staat by die Afrikahof aanhangig gemaak kan word, namens ? individu by die Afrikahof aanhangig maak. Die boere hoop dus om hulle saak voor die Afrikahof te laat aanhoor, deur middel van die proses voor die Afrikakommissie.